Jau galima teikti prašymus mokyklinėms reikmėms įsigyti

Nuo liepos 1d. Socialinės paramos skyriuje priimami prašymai socialinei paramai mokiniams. Nustatomos dvi socialinės paramos mokiniams rūšys:

1. mokinių nemokamas maitinimas;

2. parama mokinio reikmenims įsigyti.

Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio (525 Lt).

 

Dėl socialinės paramos mokiniams pareiškėjas (vienas iš mokinio tėvų, globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas) kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota, – į savivaldybės, kurioje gyvena, administraciją, užpildydamas prašymą-paraišką socialinei paramai mokiniams gauti ir prideda dokumentus, reikalingus socialinei paramai mokiniams gauti.

 

Prie prašymo-paraiškos reikia pridėti šeimos narių pažymas apie pajamas (gautas per 3 praėjusius iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesius arba kreipimosi mėnesio) ir priklausomai nuo aplinkybių kitas pažymas, reikalingas socialinei paramai mokiniams gauti.

 

Jei kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu šeima gauna piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą, pažymų apie pajamas pristatyti nereikia.


Parama mokinio reikmenims įsigyti (156 Lt) skiriama nuo liepos 1 d. iki spalio 20 d.

Nemokamas maitinimas skiriamas nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos.

Daugiau informacijos apie socialinę paramą mokiniams rasite Socialinės paramos skyriuje,(Stoties g. 18) 106 kab. arba paskambinę telefonu (8 443) 90 670.

 

{mazeikiai}

{parasas}