Sekmokas: „Orlen Lietuva“ neturėtų numoti ranka į Lietuvos energetinį saugumą

Šiandien energetikos ministras Arvydas Sekmokas susitiko su naftos perdirbimo gamyklos AB „Orlen Lietuva“ generalinio direktoriaus pavaduotoja logistikai Daniela Krelovska. Ministras perdavė laišką AB „Orlen Lietuva“ generaliniam direktoriui Krystian Pater, kuriame priminė apie pasiūlymus dėl dūmų valymo įrenginių statybos finansavimo naftos perdirbimo gamyklai priklausančioje Mažeikių elektrinėje.

Ministras taip pat pakartojo apie Lietuvos pusės pasirengimą spręsti įmonės produkcijos logistikos problemas. Tačiau laiške akcentuota, kad veiklos sąlygos bendrovei „Orlen Lietuva“ negali būti gerinamos Lietuvos energetinio saugumo sąskaita. Išsakyta vieninga Lietuvos valdžios institucijų pozicija nesieti AB „ORLEN Lietuva“ komercinių veiklos sąlygų gerinimo su strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčia įmone AB „Klaipėdos nafta“.

 

Energetikos ministro teigimu, AB „Orlen Lietuva“ interesai spręsti logistikos klausimus privalo atitikti teisėtus Lietuvos lūkesčius. Todėl Lietuvos Vyriausybės pasiryžimas spręsti AB „Orlen Lietuva“ logistines problemas galimas kartu su AB „Orlen Lietuva“ ilgalaikiais įsipareigojimais dalyvauti Mažeikių naftos perdirbimo gamykloje nuosavybės teisėmis.

 

{alfa2}