Įvyko seminaras švietimo darbuotojams

Vasario 19 d., penktadienį, Mažeikiuose vyko seminaras „Ugdymo įstaigos darbuotojo vadybinė ir juridinė kompetencija“, į kurį susirinko dešimties Žemaitijos rajonų Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) Žemaitijos regiono pirminių organizacijų ir susivienijimų vadovai bei šių organizacijų aktyvistai.
Susirinkusiuosius pasveikino Mažeikių rajono savivaldybės meras Vilhelmas Džiugelis ir Švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus.

Darbo teisės klausimus gvildeno AB „ORLEN Lietuva“ profesinės sąjungos juristas Ramūnas Bertulis. Daug kalbėta apie socialinį dialogą, kolektyvinių sutarčių pasirašymą, neapmokamas atostogas.

 

Teisininkė Sigita Jurelytė nagrinėjo LR Darbo Kodekso poįstatyminius aktus. LŠDPS Mažeikių rajono susivienijimo pirmininkė Judyta Čejauskienė apžvelgė Mažeikių rajone susidariusią padėtį. Pranešėjai atsakė į dalyvių klausimus, vyko diskusijos.

Švietimo skyriaus vedėjo A. Stonkaus teigimu, seminaras, visiems jame dalyvavusiems, davė daug naudos.

 

{mazeikiai}

{parasas}