Informacija neįgaliesiems

 Nuo 2010 m. sausio 1 d. galima kreiptis dėl neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo ir skiriamojo ženklo „Neįgalusis “, kurie suteikia teisę neįgaliesiems, vairuojantiems lengvuosius automobilius, sustoti (stovėti) neįgaliesiems skirtose stovėjimo vietose arba vietose, kuriose jiems  sustoti (stovėti) nedraudžia Kelių eismo taisyklės toje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje jie tuo metu yra.

Nuo 2010 m. sausio 1 d. teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis “ turi:

1. fiziniai asmenys, kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius ir:
        1.1. kuriems yra nustatytas darbingumo lygis ( darbingo amžiaus asmenys ),
        1.2. kuriems yra nustatytas specialiųjų poreikių lygis ( pensinio amžiaus asmenys ).

   2.    fiziniai asmenys, vežantys neįgalius asmenis:
        2.1. darbingo amžiaus, kuriems yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis,
        2.2. pensinio amžiaus, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis,
        2.3. vaikus iki 18 metų, kuriems yra nustatytas neįgalumo lygis.

   3.    Ženklas „Neįgalusis “yra įsigyjamas asmens lėšomis prekybos vietose. Dokumentas, suteikiantis teisę naudoti ženklą , yra neįgaliojo pažymėjimas, kurį privalo kelionės metu turėti neįgalieji.

Teisę įsigyti neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę turi Lietuvos Respublikos piliečiai:

   1.  darbingo amžiaus asmenys, kuriems yra nustatytas darbingumo lygis nuo 0 iki 55 procentų ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius;

   2.  pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems yra nustatytas specialiųjųporeikių lygis ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius.

 

Dėl neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo reikia kreiptis į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teritorinį skyrių ir pateikti šiuos dokumentus:

   1.  prašymą išduoti kortelę;

   2.  neįgaliojo pažymėjimą;

   3.  vairuotojo pažymėjimą;

   4.  3 x 4 cm dydžio nuotrauką ( spalvotą arba nespalvotą ). Kortelė išduodama per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

www.mazeikiai.lt informacija.