Vyriausybė pritarė patobulintam 2010 metų biudžeto projektui

Vyriausybė, išnagrinėjusi visus gautus Seimo bei valstybės institucijų pasiūlymus, teikia Seimui patobulintą 2010 metų biudžeto projektą. Patobulintame įstatymo projekte valstybės biudžeto pajamos be ES paramos sudaro 13 378 mln. litų, t.y. 226 mln. litų daugiau nei ankstesniame Seimui pateiktame biudžeto projekte (numatant papildomas pajamas iš parduodamų taršos leidimų, patikslinus asignavimų valdytojų gaunamas pajamas iš specialiųjų programų bei atsižvelgiant į naujausius faktinius duomenis patikslinus pajamas iš kai kurių mokesčių). 2010 metų valstybės biudžeto išlaidos be ES paramos lėšų – 18 308 mln. litų, t.y. 28 mln. litų mažiau nei ankstesniame projekte.

 

Projekte numatoma, kad valstybės biudžeto deficitas 2010 metais sudarys 4 929 mln. litų arba 5,9 proc. BVP. Kartu su ES lėšomis (7 891 mln. litų ) valstybės biudžeto pajamos sudarys 21 270 mln. litų, o asignavimai – 26 199 mln. litų.

 

Seimo komitetai ir Seimo nariai bei valstybės institucijos ir įstaigos siūlė Vyriausybei padidinti asignavimus 1 250 mln. litų. Vien dėl sprendimo nedidinti socialinio draudimo įmokų bei siūlymų išlaikyti socialines garantijas bei lengvatas neįgaliesiems, atidėti motinystės išmokų mažinimo terminus ir kt., papildomas lėšų poreikis valstybės ir Socialinio draudimo fondo biudžetuose sudarė apie 600 mln. litų.

 

Vyriausybė išnagrinėjusi visus pasiūlymus, mažindama valdymo išlaidas bei atsisakydama ar mažindama kai kurių investicinės programos projektų finansavimą, patobulintame projekte siūlo padidinti (atstatyti) asignavimus 161 mln. litų: 27 mln. litų – išmokas vaikams, 41 mln. litų – vaikų išlaikymo fondui, 53,5 mln. litų – transporto išlaidų kompensacijas neįgaliesiems bei iki minimalaus lygio atstatyti asignavimus, kurie buvo mažinti neproporcingai.

 

2010 m. nacionalinio biudžeto, kuris apima valstybės ir savivaldybių biudžetus, pajamos be ES paramos lėšų sudarys 16 507 mln. litų arba 1 689 mln. litų mažiau nei 2009 metais. Planuojamos nacionalinio biudžeto asignavimai be ES paramos lėšų 21 436 mln. litų, t.y. 1 581 mln. litų mažiau nei 2009 metais.

 

Nacionalinio biudžeto pajamos 2010 metais, kartu su Europos Sąjungos ir kitomis tarptautinės finansinės paramos lėšomis, bus 24 399 mln. litų. Planuojami 2010 metų nacionalinio biudžeto asignavimai 29 328 mln. litų.

 

www.infomazeikiai.lt