Seimas linkęs metams mažinti socialines išmokas

VTV.LT

 Seimas po svarstymo pritarė laikinajam įstatymo projektui dėl socialinių išmokų perskaičiavimo. Už šį projektą balsavo 65 Seimo nariai, prieš – 56, susilaikė 4.
Įstatymo projektu siūloma perskaičiuoti visas valstybines socialinio draudimo senatvės, netekto darbingumo, išankstines senatvės, ištarnauto laiko, našlaičių, maitintojo netekimo pensijas. Šio įstatymo pataisos galiotų laikinai – nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d.

 

Senatvės pensijas siūloma perskaičiuoti, laikant, kad pagrindinė pensijos dalis lygi 120 procentų (šiuo metu – 110) valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos bei taikant Vyriausybės patvirtintas naujas einamųjų metų draudžiamąsias pajamas. Tokiu būdu pagrindinė pensijos dalis padidėtų, mažėtų tik papildoma pensijos dalis, o priedas už stažo metus nesikeistų – pensijos mažėtų skaičiuojant pagal specialią formulę ir proporcingai.

 

Tačiau Vyriausybei siūloma nustatyti ribinį dydį, už kurį mažesnės pensijos nebūtų mažinamos (numatoma, kad šis dydis bus 650 Lt). Tiems asmenims, kuriems iki perskaičiavimo gaunama pensija viršytų ribinį dydį, tačiau po perskaičiavimo pensijos dydis būtų mažesnis nei ribinis dydis, būtų skiriamas kompensacinis priedas, lygus ribinio pensijos dydžio ir perskaičiuotos pensijos dydžio skirtumui (tai yra būtų primokama iki ribinio dydžio).

 

Valstybinių socialinio draudimo senatvės, ištarnauto laiko pensijų bei kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas gavėjams, turintiems draudžiamųjų pajamų, siūloma mokėti tik pensijos dalį, apskaičiuotą taikant koeficientą (pagal nustatytą formulę) ir atsižvelgiant į praėjusio kalendorinio mėnesio draudžiamųjų pajamų dydį.

 

Projekte taip pat patikslintos nuostatos dėl išmokų vaikams, mokamų pagal Išmokų vaikams įstatymą. Jame numatyta kiekvienam vaikui arba fizinio asmens globojamam vaikui nuo gimimo dienos iki 2 metų amžiaus mokėti 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoką per mėnesį (97,5 Lt), jeigu vaiko tėvai ar globėjai už tą vaiką negauna socialinio draudimo motinystės (tėvystės) pašalpos arba ją gauna, tačiau šios pašalpos dydis yra mažesnis nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (525 Lt).

 

Taip pat, jei šeima ar bendrai gyvenantys asmenys augina tris ar daugiau vaikų, įskaitant globojamus vaikus, kiekvienam vaikui ar fizinio asmens globojamam vaikui numatoma mokėti 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoką (52 Lt) per mėnesį, jei vidutinės šeimos ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį bus mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, kai vaikas yra 7–18 metų amžiaus.

 

Įstatymo projektu siūloma perskaičiuoti valstybinių pensijų, rentų ir kompensacijų gavėjams paskirtas išmokas pagal įstatymo projekto nustatytą formulę. Mažinimo procentas priklausytų nuo gaunamos išmokos (jų sumos) dydžio.

 

Pagal Valstybinių šalpos išmokų įstatymą mokamas slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas ir šalpos kompensacijas darbingo amžiaus asmenims, kuriems nenustatytas darbingumo lygis, siūloma sumažinti 15 procentų.