AB „ORLEN Lietuva“ skelbia savo 2009 metų rezultatus

 Šiandien PKN ORLEN paskelbė savo veiklos ir finansinius rezultatus už 2009 m. 9 mėnesius. Tradiciškai ir AB „ORLEN Lietuva” skelbia savo rezultatus.AB „ORLEN Lietuva“ grupė per devynis šių metų mėnesius uždirbo 7 mln. JAV dolerių konsoliduoto grynojo pelno.

Per 2009 m. trečiąjį ketvirtį krito naftos perdirbimo maržos bei mažėjo naftos produktų gamybos apimtys, o tai turėjo neigiamos įtakos Bendrovės finansiniams rezultatams. AB „ORLEN Lietuva“ grupė per 2009 metų trečiąjį ketvirtį patyrė 33 mln. JAV dolerių veiklos nuostolį (veiklos pelnas EBIT buvo neigiamas).

 

Nepaisant neigiamų tendencijų, Bendrovė pasiekė gerų finansinių rezultatų, jai pavyko išsaugoti savo pozicijas pagrindinėse rinkose ir sėkmingai parduoti visus gaminamus degalus.

 

Nepaisant nepalankių makroekonominių sąlygų ir sumažėjusių perdirbimo apimčių trečiajame ketvirtyje, AB „ORLEN Lietuva“ grupė per devynis šių metų mėnesius uždirbo 7 mln. JAV dolerių konsoliduoto grynojo pelno.

 

Per devynis šių metų mėnesius AB „ORLEN Lietuva“ (toliau – Bendrovė) perdirbo 6,7 mln. tonų žaliavos, iš kurios 6,5 mln. tonų sudarė nafta. Bendrovės žaliavos perdirbimo apimtys, lyginant su praėjusių metų devyniais mėnesiais, sumažėjo 7,5 procentais (7,2 mln. tonų žaliavos, iš kurios – 6,7 mln. tonų naftos).

 

Per 2009 metų trečiąjį ketvirtį perdirbta 2,3 mln. tonų (2,23 mln. tonų sudarė nafta), o tai 9 proc. mažiau nei per 2008 metų trečiąjį ketvirtį. Dėl nepalankios makroekonominės situacijos AB „ORLEN Lietuva“ trečiajame ketvirtyje sumažino naftos perdirbimo apimtis ir naftos produktų gamybą. Per minėtą laikotarpį smarkiai sumažėjo naftos perdirbimo maržos bei degalų suvartojimas AB „ORLEN Lietuva“ pagrindinėse rinkose.

 

Spalio mėnesį Bendrovė įvykdė kai kurių įrenginių techninę apžiūrą, siekdama išvengti įrenginių prastovų iki planuojamo technologinių įrenginių sustabdymo remontui.

 

AB „ORLEN Lietuva“ grupės veiklos pelnas (EBIT – pelnas prieš palūkanas ir mokesčius) per 2009 metų devynis mėnesius pasiekė 11 mln. dolerių. ir buvo ženkliai žemesnis nei per tą patį 2008 metų laikotarpį (154 mln. JAV dolerių). AB „ORLEN Lietuva“ grupė per devynis šių metų mėnesius pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (atsižvelgiant į istorinę AB „ORLEN Lietuva turto vertę) uždirbo 7 mln. JAV dolerių konsoliduoto grynojo pelno.

 

Jis buvo ženkliai žemesnis nei per tą patį 2008 metų laikotarpį (101 mln. JAV dolerių). Bendrovės pajamos per devynis 2009 metų mėnesius pasiekė 3,087 mlrd. JAV dolerių ir buvo 51 proc. žemesnes nei per 2008 metų devynis mėnesius (6,347 mlrd. JAV dolerių).

 

Per 2009 m. trečiąjį ketvirtį krito naftos perdirbimo maržos bei sumažėjo naftos produktų gamybos apimtys, o tai turėjo neigiamos įtakos Bendrovės finansiniams rezultatams. AB „ORLEN Lietuva“ grupė per 2009 metų trečiąjį ketvirtį patyrė 33 mln. JAV dolerių veiklos nuostolių (veiklos pelnas EBIT buvo neigiamas). Per 2009 metų trečiąjį ketvirtį Bendrovė patyrė 22 mln. JAV dolerių konsoliduotų grynųjų nuostolių.

 

2009 metų trečiajame ketvirtyje AB „ORLEN Lietuva“ lanksčiai reagavo į sunkmetį ir rinkos pokyčius. Bendrovė mažino veiklos kaštus, tęsė restruktūrizaciją, optimizavo darbuotojų skaičių bei tobulino Bendrovės valdymą visose srityse. Darbuotojų skaičius per 2009 m. trečiąjį ketvirtį sumažėjo 76 darbuotojais. 2009 metų lapkričio 1 dieną  Bendrovėje dirbo 2404 darbuotojų.   

 

Neišspręsti klausimai dėl terminalo Klaipėdoje kontrolės ir produktotiekio statybos taip pat turėjo neigiamos įtakos Bendrovės finansiniams rezultatams.   

 

Vertindamas šių metų trečiojo ketvirčio veiklos rezultatus, AB „ORLEN Lietuva“ generalinis direktorius Krystian Pater sakė, kad esminės įtakos Bendrovės rezultatams turėjo pasaulinio ekonomikos lėtėjimo pasekmės – ženklus produktų pardavimo ir bendras ekonominis nuosmukis.

 

„Nepaisant rinkos tendencijų ir per I-ąjį ir III-ąjį ketvirtį patirtų nuostolių  „ORLEN Lietuva“ pasiekė gerų finansinių rodiklių ir išsaugojo savo pozicijas pagrindinėse rinkose. Vis dėlto lieka neišspręsta šviesiųjų naftos produktų pardavimo jūra problema. Tai yra – nepasiektas susitarimas su Lietuvos Vyriausybe dėl terminalo Klaipėdoje kontrolės.

 

Per minėtą laikotarpį daugiausiai dėmesio skyrėme Bendrovės veiklos organizavimo gerinimui ir optimizavimui“, – sakė AB „ORLEN Lietuva“ generalinis direktorius Krystian Pater.  

 

2009 m. rugsėjo 1 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruotas naujas Akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ pavadinimas – Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“.

 

www.infomazeikiai.lt