Prevencinė priemonė „Ginklai“

 Nuo š. m. lapkričio 15 d. iki š. m. gruodžio 15 d. šalyje skelbiama prevencinė priemonė „Ginklai“.

Priemonės metu bus tikrinami asmenys, turintys šaunamuosius ginklus, kurių leidimas laikyti (nešioti) ginklus yra pasibaigęs ar jie išvykę į užsienį, ar kyla kitų pagrįstų abejonių dėl ginklų laikymo tvarkos pažeidimų ir ar šie asmenys nepažeidžia teisės aktuose nustatytos ginklų laikymo tvarkos.

Taip pat bus organizuojami bendri susitikimai su teritorinės policijos įstaigos prižiūrimoje teritorijoje esančių medžiotojų būrelių vadovais dėl teisės aktų nuostatų taikymo, informacijos keitimosi ir kt. klausimais.

 

Per 2009 metų 10 mėnesių Mažeikių rajono policijos komisariate dėl įvairių priežasčių buvo panaikinti 2 leidimai laikyti ir nešioti ginklus. Iš jų 1 leidimas buvo panaikintas asmeniui, nesančiam nepriekaištingos reputacijos, 1 leidimas – asmeniui, dėl to, kad ginklo turėjimas kėlė grėsmę gyvybei, sveikatai, visuomenės saugumui ar viešajai tvarka.

 

Mažeikių rajono policijos komisariato policijos pareigūnai vykdydami prevencines priemones per 2009 m. 10 mėnesių už ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos taisyklių pažeidimus surašė 16 administracinių teisės pažeidimų protokolų ir nubaudė 16 asmenų.

 

Ypatingas dėmesys yra ir bus skiriamas ginklų laikymo, nešiojimo ir gabenimo taisyklių pažeidimams, padarytiems neblaivių asmenų. Per šiuos metus nustatytas ir nubaustas 1 asmuo, kuris pažeidė ginklų laikymo, nešiojimo ir gabenimo taisykles, būdamas neblaivus.

 

Mažeikių rajono policijos komisariatas primena, kad pagal Lietuvos Respublikos Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 40 ir 41 straipsnio nuostatas, ginklai gali būti paimami:

kai asmuo naudojasi ginklu pažeisdamas įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimus, ir tas pažeidimas kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai, visuomenės saugumui ar viešajai tvarkai:

kai dėl savo kaltės asmuo prarado ginklą;

kai asmuo įstatymų nustatyta tvarka įtariamas ar kaltinamas padaręs tyčinę nusikalstamą veiką ar jam paskirta kardomoji priemonė-suėmimas;

kai yra pakankamai pagrindo įtarti, kad asmuo serga ligomis ar turi fizinių trūkumų, trukdančių tinkamai elgtis su ginklu, ar turi sveikatos sutrikimų, problemų dėl alkoholizmo, narkomanijos, psichikos būklės.

 

Šiuo metu ypač sugriežtinta asmenų, turinčių ginklus savigynai ar medžioklei, kontrolė. Gavus duomenis apie šių asmenų panaudotą smurtą, nedelsiant bus sprendžiamas klausimas dėl turimų ginklų paėmimo iš šių asmenų iki ikiteisminio tyrimo atlikimo pabaigos ar teismo sprendimo.

 

Apie visus daromus ar padarytus teisės pažeidimus, susijusius su ginklų panaudojimu ar grasinimu, galite pranešti Mažeikių rajono policijos komisariatui pasitikėjimo telefonu 98084.

 

www.infomazeikiai.lt