Informacija valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojams už 2009 metus

 Spalio 29 d., ketvirtadienį, Mažeikių rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T1-335 „Dėl 2009 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų, mokėjimo termino, neapmokestinamų dydžių nustatymo, atleidimo nuo mokesčio“. Sprendime numatyta, kad fiziniai asmenys pagal įteiktas deklaracijas (deklaracijos bus įteiktos iki š. m. lapkričio 30 d.) ir kvitus valstybinės žemės nuomos mokestį už 2009 metus turi susimokėti iki 2009 m. gruodžio 31 d.

 

 

Juridinių ūkių subjektai (taip pat ir sodininkų bei garažų bendrijos), nuomojantys (naudojantys) valstybinius žemės sklypus, žemės nuomos mokesčio dydį turi apskaičiuoti patys ir deklaracijas privalo pateikti Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriui iki 2009 m. gruodžio 1 d. Mokestį juridiniai asmenys turi susimokėti iki 2009 m. gruodžio 31 d. 

 

Laiku nepateikus deklaracijų ir nesumokėjus valstybinės žemės nuomos mokesčio, skaičiuojami delspinigiai.

 

Papildoma informacija teikiama Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje (Laisvės g. 8/Laižuvos g. 1), 113 kabinete, telefonu (8 443) 98 231 bei Savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt  (skyrelyje – Ekonomika/Žemės nuomos mokestis).

 

www.infomazeikiai.lt