Tėvai patys gali disponuoti Moksleivio krepšelio lėšomis

Alfa.lt

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė R. Šalaševičiūtė, reaguodama į kelių tėvų skambučius, padarė išvadą, jog ne visi tėvai žino, kad Moksleivio krepšelio lėšų dalis, skirta neformaliajam jų vaikų ugdymui, gali būti skirta ne tik tai mokyklai, kurioje vaikas mokosi. Jeigu bendrojo lavinimo mokykla neturi galimybių suteikti tokį papildomą ugdymą, kurio pageidauja vaikas ar jo tėvai, vaikas gali papildomai lankyti neformaliojo ugdymo įstaigą ir išnaudoti tam Moksleivio krepšelio lėšas, skirtas neformaliajam ugdymui.

 

„Jeigu vaikas labai nori papildomai lankyti dailės pamokas, sporto treniruotes, o jo mokykloje tokio būrelio nėra – jis turi teisę pasirinkti tokį papildomą ugdymą, kuris jam įdomesnis ir naudingesnis“ – sako Rimantė Šalaševičiūtė.

 

Dėl lėšų pervedimo turi pasirūpinti ta švietimo įstaiga, kurią papildomai lanko vaikas – su vaiku sudaręs paslaugų teikimo sutartį, į bendrojo lavinimo mokyklą dėl lėšų perdavimo kreipiasi pats neformaliojo švietimo teikėjas. Gautas lėšas ši įstaiga gali panaudoti mokymo priemonėms ir literatūrai įsigyti, ekskursijoms, konkursams, festivaliams organizuoti, dalyvavimui renginiuose finansuoti ir pan.

 

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė informuoja, kad tokią tvarką numato Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. ISAK-386.

 

Įsakyme įtvirtinta, kad Moksleivio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą, perskirstymą ir naudojimą metodinėmis rekomendacijomis, mokiniui (jo įstatyminiams atstovams) pasirinkus kitą nei bendrojo lavinio mokykla, kurioje jis mokosi, neformaliojo švietimo teikėją (pavyzdžiui, meno, dailės, sporto mokyklą ar pan.), miesto (rajono) savivaldybės tarybos nustatyta tvarka šiam neformaliojo švietimo teikėjui yra perduodama mokinio krepšelio dalis, skirta neformaliajam ugdymui.

 

Šiuo metu, priklausomai nuo klasės, kurioje mokosi vaikas, tai sudaro apie 20 Lt per mėnesį.