Europos paveldo diena Mažeikiuose

 

Rugsėjo 25 d., penktadienį, Mažeikių rajono savivaldybės Kultūros centre vyko Europos paveldo dienoms skirtas renginys „Istoriją kuriame kartu“. Renginio dalyvius pasveikinęs Savivaldybės meras Vilhelmas Džiugelis įteikė padėkos raštus asmenims, daug nuveikusiems saugant rajono kultūros paveldą.

Už dvarų kultūros puoselėjimą ir Dautarų dvaro atgaivinimą meras padėkojo šio dvaro savininkui Antanui Juknevičiui; už rajono cerkvių puoselėjimą – Mažeikių miesto Dievo Motinos Dangun Ėmimo cekvės šventikui igumenui Nestorui Šmidtui; už nuoširdų darbą ir rūpestį atnaujinant Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią – šios bažnyčios klebonui Vincentui Gauronskiui; už rusų kultūros paveldo Mažeikių rajone puoselėjimą – „Jaunystės“ vidurinės mokyklos direktorei Ninai Skibickajai; už nuolatinę savanorišką pagalbą tvarkant kultūros paveldo objektus – AB „VST“ Mažeikių skyriaus kolektyvui.

 

Susirinkusiuosius pasveikino Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas V. Gauronskis, Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebonas Olijandas Jurevičius, Mažeikių Dievo Motinos Dangun Ėmimo cekvės šventikas igumenas N. Šmidtas, Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Telšių teritorinio padalinio vedėjo pavaduotojas Vydmantas Dovydauskas, Savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja Angelė Rupkutė ir vyresnioji specialistė paminklotvarkai Eugenija Kupliauskienė.

 

Šiemet Europos paveldo dienų renginiuose visoje šalyje pagrindinis dėmesys skirtas tautinėms mažumoms. Mažeikiuose vykusiame renginyje buvo kalbama apie čia gyvuojančias ar gyvavusias latvių, rusų bei žydų bendruomenes.

 

Latvių kultūrą pristatė iš Mažeikių kilusi istorinės Lietuvos Respublikos prezidentūros Kaune projektų koordinatorė, istorijos mokslų daktarė Vilma Akmenytė. Pranešimo tema – „Latvius ir lietuvius jungia Vadakstis“.

 

Rusų kultūrą pristatė „Jaunystės“ vidurinės mokyklos direktorė N. Skibickaja. Jos pranešimo tema – „Rusakalbiai Mažeikių krašto žmonės ir jų darbai“. N. Skibickajai talkino Mažeikių rusų bendruomenės centro saviveiklininkai, „Jaunystės“ vidurinės mokyklos mokiniai, parengę meninę programą ir fotografijų bei tradicinę rusų liaudies kultūrą atspindinčių daiktų parodą.

 

Apie žydų kultūrą bei paveldą kalbėjo muziejininkas Algimantas Muturas. Jo pranešimo tema – „Žydų pėdsakai Mažeikių žemėje“. A. Muturo parengtoje ekspozicijoje kultūros paveldo puoselėtojai galėjo pavartyti žydų praeitį menančias knygas, apžiūrėti nuotraukas ir kitus eksponatus.

 

Savivaldybės administracijos specialistas Gintautas Alekna susirinkusiesiems demonstravo filmą apie Mažeikių rajono gamtos paminklus ir kultūros paveldo objektus. Renginio pabaigoje vyko tautinių mažumų ir lietuvių nacionalinių valgių pristatymas bei degustacija.

 

www.infomazeikiai.lt