Nepaisant ekonominio nuosmukio AB „Mažeikių nafta“ pusmetį baigė pelningai

 

AB „Mažeikių nafta“ informuoja, kad per šešis pirmuosius šių metų mėnesius Bendrovė uždirbo 72 mln. litų konsoliduoto grynojo pelno (29 mln. JAV dolerių). Per tą patį laikotarpį 2008 metais Bendrovė uždirbo 280 mln. litų (127 mln. JAV dolerių). Bendrovės pajamos per pirmąjį 2009 metų pusmetį pasiekė 4,8 mlrd. litų ir buvo beveik dvigubai mažesnės nei per 2008 metų pirmąjį pusmetį (8,9 mlrd. litų). Bendrovės žaliavos perdirbimo apimtys, lyginant su praėjusių metų pirmuoju pusmečiu, sumažėjo tik 6 procentais.

 

AB „Mažeikių nafta“ per pirmuosius šešis šių metų mėnesius perdirbo 4,366 mln. tonų žaliavos, iš kurios 4,212 mln. tonų sudarė nafta, (2008 metų pirmąjį pusmetį – 4,676 mln. tonų žaliavos, iš kurios – 4,448 mln. tonų naftos).

 

Per 2009 metų antrąjį ketvirtį perdirbta 2,135 mln. tonų žaliavos (2,054 mln. tonų sudarė nafta), o tai yra beveik 15 proc. mažiau nei per 2008 metų antrąjį ketvirtį. Per minėtą laikotarpį Bendrovės pajamos pasiekė 2,550 mlrd. litų – tai yra beveik 52 proc. mažiau nei per 2008 metų II ketvirtį (5,281 mlrd. litų). Pajamų sumažėjimui įtakos turėjo pasaulinės naftos ir naftos produktų kainų kritimas, lyginant su 2008 m.

 

Gamybinių pajėgumų panaudojimas antrąjį ketvirtį (skaičiuojant pagal 10 mln. tonų perdirbimo per metus apimtis) pasiekė 82 proc. ir buvo 4 proc. mažesnis nei 2008 metų pirmąjį ketvirtį, bei 17 proc. mažesnis nei 2008 metų antrąjį ketvirtį (99 proc.). Mažesnėms perdirbimo apimtims įtakos turėjo naujo Vandenilio gamybos įrenginio paleidimo bei dyzelino hidrovalymo reaktoriaus modernizavimo darbai  bei  žemos pasaulinės naftos perdirbimo maržos.

 

Nepaisant nepalankios makroekonominės padėties – naftos produktų suvartojimo sumažėjimo Lietuvoje ir pasaulyje bei naftos perdirbimo maržos kritimo, AB „Mažeikių nafta“ grupės veiklos pelnas (EBIT – pelnas prieš palūkanas ir mokesčius) per 2009 metų pirmąjį pusmetį pasiekė 114 mln. litų.

 

Vertindamas pirmojo šių metų pusmečio veiklos rezultatus, AB „Mažeikių nafta“ generalinis direktorius Krystian Pater sakė, kad esminę įtaką Bendrovės rezultatams turėjo pasaulinio ekonomikos lėtėjimo pasekmės – dėl bendro ekonomikos nuosmukio smarkiai sumažėjo degalų suvartojimas. Vien Lietuvoje per minėtą laikotarpį dyzelinio kuro pardavimai smuko 25 proc., benzino – 8 proc. Vis dėlto, Bendrovei pavyko išsaugoti savo pozicijas pagrindinėse rinkose ir sėkmingai parduoti visus gaminamus degalus.

 

„Nepaisant rinkos tendencijų ir patirtų per I-ąją ketvirtį nuostolių  „Mažeikių nafta“ per pusmetį pasiekė gerų finansinių rodiklių. Šiais metais daugiausia dėmesio skyrėme veiklos efektyvumo didinimui: sumažinome energetinių resursų panaudojimą bei pagaminome daugiau šviesiųjų naftos produktų, toliau restruktūrizavome Bendrovę bei optimizavome darbuotojų skaičių, “ – sakė AB „Mažeikių nafta“ generalinis direktorius.

 

www.infomazeikiai.lt