Tavo zodiako ženklas ir gyvenimo misija

Balsas.lt

 

Užteks knabinėtis po smulkmeniškas kasdienes pranašystes. Sužinok, kokią misiją ir kokias pamokas tau skyrė Zodiako ženklas visam gyvenimui.

Avinas

Misija – individualumo paieškos. Turi susitaikyti su mintimi, kad gyvenime daug ką reikės daryti pačiam ir nelaukti kitų pagalbos. Tau reikia tapti lydere, kuri pirmoji atveria naujus horizontus.
Pamokos – išmokti įsiklausyti į kitus, partnerį, kantrybės, taikingumo, valdyti pyktį. Geriausias mokytojas — Svarstyklės.

 

Jautis

Misija – sukurti gyvenimo pagrindus iš tikrų, nekintančių vertybių. Būti atsakingai už aplinką. Daug ir kantriai dirbti, suvokti, kad gerovė ateina tik per darbą. Pamokos – išmokti neprisirišti prie savo veiklos rezultatų, materijos, nebijoti keistis, atsisakyti nereikalingų dalykų. Geriausias mokytojas — Skorpionas.

 

Dvyniai

Misija – mokytis, mokytis ir dar kartą mokytis, ieškoti įvairių kelių. Bendrauti, perduoti kitiems žinias, būti tarpininke. Atsirinkti tai, kas svarbu ir vertinga, ir tai, kas ne. Pamokos – atsisakyti paviršutiniškumo, plepalų, siekti matyti plačiau, pažinimo troškimą paskirti kokiam nors tikslui. Laikytis etikos. Geriausias mokytojas — Šaulys.

 

Vėžys

Misija – rūpintis artimaisiais. Puoselėti šeimos vertybes, palaikyti tos vietos, kurioje gimei, tradicijas, gilintis į istoriją, genealogiją, mylėti tėvynę. Pamokos – išmokti atleisti ir nelaikyti nuoskaudų viduje. Padėti kitiems dėl to nieko nesitikint, neužsidaryti savo emocijų narvelyje. Geriausias mokytojas — Ožiaragis.

 

Liūtas

Misija – skleisti šilumą ir dovanoti meilę kitiems. Atsiduoti kūrybai. Tapti išmintinga valdove. Būti čia ir dabar. Pamokos – atsisakyti egoizmo, puikybės, dominavimo, pagyrų. Tenkintis paprastais ir kukliais dalykais. Geriausias mokytojas — Vandenis.

 

Mergelė

Misija – siekti prasmingos tarnystės. Kasdieniškuose, paprastuose dalykuose matyti Visatos dalelę. Būti kukliai ir pareigingai. Siekti minčių švaros. Pamokos – išmokti pakelti akis į dangų ir matyti žvaigždes. Atsisakyti vienpusiško skaičiavimo, suvokti, kad nesame tik kūnas. Geriausias mokytojas — Žuvys.

 

Svarstyklės

Misija – tapti taikdare, matyti pasaulį ir reiškinius objektyviai. Bet kokioje situacijoje išlaikyti pusiausvyrą. Pamokos – išmokti drąsiai priimti sprendimus, nesislėpti už kitų, tapti savarankiškai, pasitikinčiai savo jėgomis. Geriausias mokytojas — Avinas.

 

Skorpionas

Misija – transformuoti neigiamą patyrimą į ką nors nauja ir vertinga. Iš lervos virsti drugeliu. Drąsiai žvelgti į tamsiąją pusę, tačiau su ja nesusitapatinti. Atsisakyti to, kas trukdo evoliucionuoti. Pamokos – išmokti nekerštauti ir nelaikyti savyje neapykantos. Laikytis aukštų vertybių ir idealų. Geriausias mokytojas — Jautis.

 

Šaulys

Misija – pažinti pasaulį, plėsti akiratį, priimti visas religijas ir filosofijas, tapti išmintingai, kitų mokytoja. Pamokos – išmokti būti atsakingai už kiekvieną detalę. Tesėti pažadus ir laikytis įsipareigojimų. Netapti fanatike. Geriausias mokytojas — Dvynys.

 

Ožiaragis

Misija – gyvenime turėti aiškų ir prasmingą tikslą. Atlikti savo pareigą visuomenei. Būti teigiamu pavyzdžiu kitiems. Pamokos – išmokti rūpintis artimaisiais, užjausti kitus ir netapti aklu karjeristu. sugebėti atsipalaiduoti, atsisakyti pesimizmo. Geriausias mokytojas — Vėžys.

 

Vandenis

Misija – burti bendraminčių draugijas. Kurti tolimos ateities viziją, siekti progreso, ieškoti gilių tiesų.  Pamokos – neatitolti nuo žmonių, išmokti džiaugtis ir dalintis šiluma, būti nuoširdžiai. Geriausias mokytojas — Liūtas.

 

Žuvys

Misija – siekti harmonijos su gamta ir Visata. Atsiverti begalybei, meilei ir menui. Rūpintis ekologija, užsiimti labdara. Puoselėti savo sielos švarą. Pamokos – išmokti konkretumo, atsakomybės, nebijoti paprastų darbų, neplūduriuoti be tikslo, vengti tingumo ir išsisukinėjimo.  Geriausias mokytojas — Mergelė.