Mažeikių rajone atliekamas oro taršos tyrimas (monitoringas)

 

Mažeikių rajono savivaldybės administracija pradėjo vykdyti oro monitoringą. Jo tikslas – rinkti ir teikti sistemingą matavimais ir kitais metodais pagrįstą informaciją, skirtą optimaliam oro kokybės reguliavimui užtikrinti apie dydžių (koncentracijų ore lygiai, srautai į žemės paviršių ir kt.) pokyčius. Atliekami oro tyrimai padės gauti detalesnę informaciją apie savivaldybės teritorijos aplinkos būklę, vertinti ir prognozuoti aplinkos pokyčius ir galimas pasekmes.

 

Praėjusią savaitę prasidėjo pirmieji darbai – visose rajono kaimiškosiose seniūnijose ir mieste iškabinti pasyvieji sorbentai – specialūs įrengimai, savyje kaupiantys teršalus iš aplinkos oro.

 

Pasak Savivaldybės vyriausiosios specialistės, ekologės Justinos Augėnaitės, oro tašos tyrimai bus vykdomi keturis metus (2009-2012 m.). Monitoringą atliekantys Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos instituto mokslininkai kiekvienais metais įsipareigojo pateikti išvadas, o 2012 m. gruodžio mėnesį parengs baigiamąją ataskaitą su užterštumo kaitos grafikais ir prognoze. Iki 2012 metų pabaigos bus parengtas tiriamasis darbas – AB „Mažeikių nafta“ sąlygojamos oro taršos vertinimas.

 

„Gauti duomenys bus naudojami sveikatos apsaugai, teritorijų ir ūkio plėtrai planuoti, mokslo tiriamosioms reikmėms, visuomenei informuoti, ataskaitoms apie oro kokybę rengti regioniniu, šalies ir Europos mąstu“, – pasakoja J. Augėnaitė.

 

 Oro monitoringo programai vykdyti Savivaldybės administracija kasmet skiria per 66 tūkst. litų. Šios lėšos yra numatytos Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiojoje programoje.

 

Monitoringas vykdomas vadovaujantis LR Aplinkos monitoringo įstatymu, Savivaldybės administracijos vykdomų viešųjų pirkimų tvarkos aprašu ir Savivaldybės tarybos 2008-11-21 sprendimu Nr. T1-319 patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programa 2008-2012 metams.

 

www.infomazeikiai.lt