Seniūnaičiams įteikti pažymėjimai

 

Liepos 16 d., ketvirtadienį, Mažeikių rajono savivaldybės vadovai įteikė pažymėjimus bei palinkėjo sėkmės darbe naujai išrinktiems seniūnaičiams. Birželyje vykusiuose rinkimuose rajone išrinkta keturiolika seniūnaičių.

 

Pažymėjimai įteikti trylikai išrinktųjų: Laižuvos seniūnijos Antano Vienažindžio seniūnaitijos seniūnaitei Anželai Bruverienei; Mažeikių seniūnijos Reivyčių seniūnaitijos seniūnaitei Brigitai Momgaudienei; Reivyčių seniūnijos Leckavos seniūnaitijos seniūnaičiui Vidmantui Savickiui, Urvikių seniūnaitijos seniūnaitei Zitai Zubovienei; Sedos seniūnijos Dagių seniūnaitijos seniūnaitei Irenai Srėbalienei, Renavo seniūnaitijos seniūnaičiui Juozui Ilskiui; Tirkšlių seniūnijos Užlieknės seniūnaitijos seniūnaičiui Jurgiui  Kazbariui; Viekšnių seniūnaitijos seniūnaitei Vilmai Beržinienei, Kapėnų seniūnaitijos seniūnaitei Almai Jarmontavičienei, Palnosų seniūnaitijos seniūnaičiui Dariui Bukniui; Židikų seniūnaitijos seniūnaitei Daliai Perminienei, Ukrinų seniūnaitijos seniūnaitei Gitanai Pocevičienei, Račalių seniūnaitijos seniūnaičiui Raimondui Rozgai.

 

Į renginį neatvykusiam Laižuvos seniūnijos Purplių seniūnaičiui Dariui Būtai pažymėjimą perduos Laižuvos seniūnas Stanislovas Putelis.

 

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Romaldas Paradnikas apibendrino seniūnaičių rinkimų rezultatus, pateikė informaciją apie rugsėjo mėnesį vyksiančius pakartotinius rinkimus bei priminė seniūnaičių funkcijas.

 

Mažeikių rajonas suskirstytas į 52 seniūnaitijas. Kandidatai į seniūnaičius buvo pasiūlyti 30 seniūnaitijų. Nė vieno seniūnaičio neišrinkta Mažeikių apylinkės ir Šerkšnėnų seniūnijose.

 

Vietos savivaldos įstatyme nurodoma, kad seniūnaitis visuomeniais pagrindais atstovauja seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose; skatina seniūnaitijos gyventojus prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją, plėtoti ir organizuoti kaimo kultūrinį ir sportinį gyvenimą; prireikus dalyvauja organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su tarybos nariais, seniūnu, savivaldybės administracijos direktoriumi arba šio įgaliotu atstovu, kitais savivaldybės ir valstybės institucijų atstovais; turi teisę gauti informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių, kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų, apskrities viršininko administracijos ir jos padalinių, Vyriausybės atstovo funkcijas ir darbo laiką.

 

Šią informaciją seniūnaičiui teikia seniūnas; turi teisę gauti savivaldybės institucijų parengtus teisės aktų projektus ir priimtus teisės aktus, susijusius su seniūnaitijos gyventojais, dalyvauti savivaldybės tarybos komitetų ir savivaldybės tarybos posėdžiuose, kai svarstomi klausimai, susiję su seniūnaitijos gyventojais, ir pareikšti seniūnaitijos gyventojų nuomonę apie poreikius ir interesus šiais klausimais, siūlyti problemų sprendimo variantus; teikia informaciją seniūnaitijos gyventojams apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir jos padalinių, kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų, apskrities viršininko administracijos ir jos padalinių, Vyriausybės atstovo funkcijas, jų darbo laiką ir darbo tvarką.

 

www.infomazeikiai.lt