DAUGIAU NEI 9 MLN. PARAMOS LIETUVOS KAIMO PLĖTROS PROGRAMAI

 

Liepos 16 d. 14 00 val. Mažeikių rajono savivaldybės salėje (Laisvės g. 8/Laižuvos g. 1) Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė ir Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pasirašys Paramos sutartį pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Dalyvaus žemės ūkio viceministras Aušrys Macijauskas, Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotojas Vitas Lopinys, Kaimo plėtros programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vedėja Diana Visockaitė bei vyriausioji specialistė Aurelija Ložytė, Nacionalinės mokėjimo agentūros Telšių teritorinio skyriaus vedėjas Stanislovas Čekanauskas specialistė Birutė Čijunskienė, Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės valdybos nariai, Mažeikių rajono savivaldybės vadovai.

 

 Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės parengtai strategijai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ įgyvendinti reikės 11,4 mln. litų. Parama skiriama 9,11 mln. litų: 80 proc. ES fondų lėšos, 20 proc. – Valstybės biudžeto. Likusią dalį turės prisidėti (turtu, pinigais, savanorišku darbu) projekto įgyvendintojai.

 

Strategijos tikslas – remti smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą, sukuriančią naujas darbo vietas ir veiklas bei papildomų pajamų šaltinius,  kurti patrauklią, modernią  aplinką gyventi ir dirbti VVG teritorijos vietovėse.

 

Uždaviniai: Telkti kaimo gyventojus perspektyviam kaimo pertvarkymui, įtraukti kaimo bendruomenes ir visą intelektualinį kaimo potencialą į strategijos rengimą ir įgyvendinimą; organizuoti ir vykdyti strategijos įgyvendinimo monitoringą, vykdyti kaimo gyventojų informavimą apie strategijos įgyvendinimą ir jos naudą.

 

www.infomazeikiai.lt