Jau nuo rytojaus policininkai galės uždrausti naudoti apgadintą automobilį

 

Lietuvos policijos Eismo priežiūros tarnyba šalies vairuotojams primena, kad jau trečiadienį pradeda galioti nauja tvarka, kuomet po avarijos policijos pareigūnai galės uždrausti eksploatuoti apgadintą transporto priemonę.  Kaip rašoma Eismo priežiūros tarnybos pranešime, nuo 2009 m. liepos 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 3-173 (Žin. 2009, Nr. 50-2012) patvirtintas Motorinių transporto priemonių, priekabų, sugadintų eismo ar kitokio įvykio metu, uždraudimo dalyvauti viešajame eisme ir draudimo panaikinimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas).

 

Aprašo 3 punkte nustatyta, kad uždrausti transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme turi teisę eismo priežiūrą vykdantys specializuotų policijos padalinių ar įgalioti policijos pareigūnai.

 

Administracinis sprendimas uždrausti transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme (toliau – sprendimas), vadovaujantis aprašo 4 punktu, gali būti priimamas, kai nustatoma, kad po eismo ar kitokio įvykio transporto priemonė negali judėti sava eiga ir jai deformuotas statramstis ar lonžeronas, ar rėmas.

 

Sprendimas surašomas dviem egzemplioriais, iš jų vienas saugomas policijos įstaigoje, kurios pareigūnas priėmė sprendimą, kitas pasirašytinai įteikiamas transporto priemonės valdytojui, kurio transporto priemonei uždrausta dalyvauti viešajame eisme.

 

Siekiant išvengti ginčų dėl policijos pareigūno sprendimo priėmimo teisėtumo, transporto priemonė ir jos atitinkami sugadinimai bus nufotografuoti. Sprendimas ir nuotrauka (jei būtina, ir tarnybinis pranešimas) bus saugomi kartu su eismo ar kitokio įvykio medžiaga.

 

Policijos pareigūnai duomenis apie transporto priemones, kurioms buvo priimtas sprendimas ir anuliuotas techninės apžiūros galiojimas, nedelsiant perduoda į Techninės apžiūros informacinę sistemą.

 

Po transporto priemonės, kuriai buvo uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto valdytojas šią transporto priemonę pateikia privalomajai neeilinei techninei apžiūrai.

 

www.infomazeikiai.lt