SAVIVALDYBĖJE NEMOKAMOS ATOSTOGOS – TAUPYMO SUMETIMAIS

 

Šiandien, birželio 26 d., dvidešimt Mažeikių rajono savivaldybės administracijos tarnautojų yra išėję nemokamų atostogų. Iš viso šią savaitę nemokamai atostogavo dvidešimt šeši Administracijos darbuotojai. Mažeikių rajono savivaldybėje dirba 135 valstybės tarnautojai. Įvertinus 2009 metų Savivaldybės mokos fondo realias galimybes, lėšų stygių, iki šių metų pabaigos Administracijos darbuotojai turės eiti po 9 dienas nemokamų atostogų. Tikimasi, kad tarnautojai suskubs išeiti nemokamų atostogų iki rugsėjo mėnesio, nes rudens pradžioje Seimas perskirstys biudžetą. Prognozuojama, kad Savivaldybės biudžeto rodikliai dar gali blogėti.

 

Pirmasis pavyzdį atostogauti nemokamai parodė Savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius – nemokamose atostogose jis buvo 6 dienas. Direktoriaus pavaduotojas Romualdas Sakalauskas – 4 dienas, direktoriaus pavaduotojas Romaldas Paradnikas – 3 dienas. Imtis tokių drastiškų priemonių privertė pokyčiai biudžete – 2009 metų Savivaldybės biudžetas turi būti „suplonintas“ net 7,74 mln. litų.

 

Gegužės 19 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-247, kuriuo nurodoma, kad savivaldybėms pavedama patvirtinti ir vykdyti savivaldybių biudžetų išlaidų sumažinimą (2009 metams patvirtintas asignavimų sumas patikslinti sumažintomis pajamomis ir gyventojų pajamų mokesčio ir valstybės biudžetui patikslinta grąžinama bendrosios dotacijos kompensacijų suma).

 

Šiuo įstatymu sumažinti Seimo patvirtinti 2009 metų savivaldybių biudžeto rodikliai. Metų pradžioje Mažeikių rajono savivaldybės rodikliai siekė beveik 140 mln. litų. Nuo gegužės 19 d. ši suma sumažinta 7 mln. 741 tūkst. litų arba 5,5 proc. Iš jų Valstybės investicijų programa (VIP) sumažinta 1 mln. 265 tūkst. Lt, dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti – 809 tūkst. Lt bei valstybinėms funkcijoms vykdyti – 440,6 tūkst. Lt.

 

Skaudžiausias yra gyventojų pajamų mokesčio mažinimas. Savarankiškoms funkcijoms vykdyti naudojamų lėšų dabar patvirtinta mažiau net 5 mln. 226,1 tūkst. litų arba 8,6 proc. nei buvo numatyta 2009 metų pradžioje. Taip pat Seimas padidino bendrosios kompensacijos dotaciją valstybės biudžetui – metų pradžioje buvo nurodyta per 2009 metus valstybės biudžetui grąžinti 2 mln. 113 tūkst. litų, dabar – 3 mln. 438 tūkst. litų. Vadinasi, Savivaldybės biudžetas dar netenka 1 mln. 325 tūkst. litų.

 

Norint sutaupyti tokią didelę pinigų sumą ir išvengti kai kurių biudžetinių įstaigų naikinimo, Mažeikių rajono savivaldybės vadovai nutarė taikyti solidarumo principą – visų įstaigų asignavimus mažinti 10 proc., o Savivaldybės administracijos – 12 proc.

 

www.infomazeikiai.lt