Tiesioginės išmokos už pieną žemdirbius pasieks liepą

Valstietis.lt

Žemės ūkio ministerija tiesiogines išmokas pieno gamintojams numato mokėti jau liepos mėnesį, kai tik sulauks Europos Komisijos sprendimo, leidžiančio tai daryti.Išmokos už pieną dydis išliko toks pat, kaip ir 2008 m. – 87 Lt už atskaitos laikotarpiu parduoto pieno toną. Iš viso išmokoms už pieną yra skirtas 121 mln. Lt.

 

Ministerija primena, kad nuo 2007 m. Lietuvoje išmokos už pieną yra atsietos nuo gamybos (tai yra mokamos už atskaitos laikotarpiu parduotą pieną). Išmokos bus mokamos tiems gamintojams, kurie yra įsiregistravę LR žemės ūkio ir kaimo verslo registre valdos valdytoju arba partneriu bei 2006–2007 kvotos metais pardavė pieną ir 2007 m. kovo 31 d. turėjo nustatytą 2006–2007 kvotos metams pieno gamybos kvotą, įregistruotą Kvotų administravimo informacinėje sistemoje. Be to, valdos, kurioje pieno gamintojas registruotas valdytoju arba partneriu, valdytojas turi būti 2009 metais deklaravęs žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus.

 

Gamintojams, atitinkantiems nustatytus reikalavimus, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras pagal duomenis, esančius informacinėse sistemose, apskaičiuos išmokos sumą. Taigi patiems pieno gamintojams jokių prašymų ar paraiškų teikti nereikia.

 

Gamintojams, kurie 2007 m. kovo 31 d. neturėjo kvotos, skirtos 2006–2007 kvotos metams, tačiau jiems buvo skirta kvota 2007–2008 kvotos metams, išmokos bus mokamos, jeigu jie atitiks visus kitus reikalavimus.

 

Jeigu gamintojas perdavė kvotą kitam gamintojui 2007–2008 arba 2008–2009 kvotos metais, pagal Pieno gamybos kvotų sistemos administravimo taisykles išmokos bus mokamos kvotos perėmėjui.

 

Išmokos nebus mokamos gamintojams, kurie yra patvirtinti paramos gavėjais pagal Kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“. Šių gamintojų išmokas už pieną gaus jų ūkių perėmėjai, tačiau tik tuo atveju, jeigu perims kvotas.

 

Ministerija primena, kad gamintojai, nespėję deklaruoti pasėlių iki 2009 m. birželio 15 d., turi suskubti tai padaryti iki liepos 10 d. Nedeklaravusiems pasėlių žemdirbiams išmokos už pieną nebus mokamos.

 

www.valstietis.lt