Rinkimų komisijų vadovai pasipinigavo

Valstietis.lt

Per Europos Parlamento rinkimus kontrolė buvo sugriežtinta – nustatytas maksimalus komisijų darbo valandų skaičius. Valstybės kontrolė (VK) nustatė, kad 11 (iš 71) apygardų komisijų pirmininkų buvo apskaičiuoti nuo 4000 iki 6624 litų mėnesio atlyginimai. Jiems sumokėta už visas kalendorines mėnesio dienas. Atseit dirbo be poilsio ir be švenčių. Valstybės kontrolieriaus pavaduotojas Viktoras Švedas teigia, kad toks skaičiavimas neatitinka Darbo kodekso ir Vyriausybės nutarimo „Dėl atlyginimo už darbą Lietuvos Seimo, Respublikos Prezidento, Europos Parlamento, savivaldybių tarybų rinkimų ir referendumo komisijose“.

Nieko nebaus

VK sprendime rašoma, kad pažeidimai reikšmingi: Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) ir jos pirmininkas Zenonas Vaigauskas netinkamai vykdė Biudžeto sandaros įstatymą ir Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymą. Tai kas dabar bus Z.Vaigauskui, kad blogai vadovavo apygardų komisijų fi nansinei veiklai?
VK nesiūlo jokių nuobaudų. Tiesa, VK sprendimą svarstys Seimo Audito komitetas. „Žiūrėsime, kas ištaisyta pagal VK rekomendacijas, kokius įstatymus reikia keisti“, – sakė šio komiteto pirmininkė Loreta Graužinienė. Audito komitetas svarsto kiekvieną VK jam adresuotą sprendimą, gali svarstyti ir kitus, kurie atrodo reikšmingi. Komitetas gali pats rengti teisės aktų pataisas arba paveda Vyriausybei ar kitam Seimo komitetui.

 

„Kiek man teko susipažinti su šiuo VK sprendimu, pažeidimai ištaisomi. Kiekvienoje institucijoje jų pasitaiko“, – teigė L.Graužinienė. Ji mano, kad rinkimų komisijų pirmininkai, kurie pažeisdami teisės aktus pasiėmė per didelius atlyginimus, turėtų pinigus grąžinti. VK buvo nustačiusi, kad ir teisėjams mokėti neteisėti atlyginimų priedai. „Teisėjai dabar grąžina. Po audito buvo rekomendacijos, mes svarstėme komitete. Šią savaitę Seimui ofi cialiai teiksime nutarimą, kad privalu pinigus grąžinti. Bet procesas jau eina į pabaigą – beveik visi teisėjai grąžina savanoriškai. Ir čia, manau, bus panašiai. O jei ne – galima išieškoti įstatymo nustatyta tvarka“, – aiškino L.Graužinienė.

VRK taiso klaidas

Z.Vaigauskas teigė, kad jau ėmėsi priemonių – per Europarlamento rinkimus sugriežtinta atlyginimų kontrolė „Viską ištaisėme, išskyrus vieną“, – sakė VRK pirmininkas. Tarp visų VK priekaištų yra ir toks, kad nė vienam VRK nariui neišmokėti priedai už ištarnautus Lietuvos valstybei metus. „Mes patys sau neišsimokėjome priedų. Bet jei VK liepia, pradėsime mokėti“, – juokėsi Z.Vaigauskas.

Po VK audito VRK nustatė tam tikrus apribojimus apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų darbo laiko apskaitai. Z.Vaigauskas sutinka, kad komisijų pirmininkai iki šiol piktnaudžiaudavo – kai kas visus pasitarimus, posėdžius ir net pasirengimą posėdžiams įrašydavo kaip visą darbo dieną. Dabar nustatytas maksimalus valandų skaičius, kad nebūtų prirašinėjimų.

O gal dosniaisiais 2008 metais tiesiog liejosi pinigai, ir visi pasimalonino? „Ne, – sako Z.Vaigauskas. – Nebuvo skirta per daug pinigų, eiliniai komisijų nariai skundėsi. Čia padalijimo problema. Kai kurie apygardų, net ir apylinkių komisijų pirmininkai prisirašo sau labai daug valandų, o komisijos nariams tų valandų nepalieka. Bet mokėti po lygiai irgi negalima. Vieni dirba daug ir labai gerai, kiti – mažai.“

Dabar VRK visiems komisijos nariams liepė rodyti tabelius. „Ir anksčiau taip reikėjo, bet gal per mažai tikrindavome. Aptikome keletą apylinkių, kur komisijos pirmininkas ir vienas kitas narys, kuriems prirašyta daug valandų, turi vieną tabelį, o gaunantys mažai valandų, įrašyti kitame, kad nematytų, kiek gauna valdžia“, – pasakojo Z.Vaigauskas. Pasak jo, VRK per rinkimus nepajėgia patikrinti visų tabelių. „Gal pervertinome Mokesčių inspekcijos galimybes. Ji tikrindavo visų komisijų mokesčius, žiūrėjo, ar atlyginimai teisingai suskaičiuoti. O keletą metų ir VK auditoriai buvo pripažinę, kad apygardose viskas gerai. Ir štai surado netinkamų veikimo būdų. Jie jau pradėjo plisti“, – sakė VRK pirmininkas.

Įstatymus kaitalioti nelengva

Auditoriai siūlo keisti ir įstatymus. Z.Vaigauskas mano, kad reikia gerai apsvarstyti, ką keisti. Anksčiau apygardų komisijos išvis neturėjo buhalterijos. Viską tvarkydavo savivaldybės. VRK pinigus pervesdavo savivaldybėms. „Galima ir dabar taip daryti, bet tada kiltų problemų dėl komisijų veiklos savarankiškumo. Savivaldybės politikai galėtų joms daryti įtaką. VK siūlo nustatyti griežtesnę apygardų pirmininkų atsakomybę.

 

„Ir dabar ta atsakomybė įtvirtinta – mes pasirašome materialinės atsakomybės sutartį su kiekvienu pirmininku. Bet komisijos laikinos, darbo santykių čia nėra. VK dar siūlo steigti didžiulę buhalteriją prie VRK, bet būtų tik išpūsta brangiai kainuojanti biurokratija. Iš centro sunku spręsti, kur, pavyzdžiui, Neringa išleido pinigus. Yra organizacijos, kurios taip tvarkosi, bet jos nuolat veikiančios“, – svarsto Z.Vaigauskas, dar nežinodamas, kaip geriau tas komisijas kontroliuoti.

 

Jis netiki, kad galima išieškoti tą atlyginimų perviršį, kurį komisijų pirmininkai išsimokėjo. VK sprendime minima, kad Rokiškio apygardoje Nr.50 komisijos pirmininkui ir pavaduotojui už vieną darbo dieną sumokėta du kartus. Dabar Rokiškio rinkimų apygardos vadovė jau pasikeitusi. Z.Vaigauskui atrodo, kad daugiausia tūkstančiu viršyti atlyginimai – ne tokios ir didelės sumos, dėl kurių reikėtų bylinėtis teisme.

 

www.valstietis.lt