Lietuvių kilmės užsieniečių vaikams ir vaikaičiams skiriama 50 studijų vietų universitetuose ir tiek pat – kolegijose

Švietimo ir mokslo ministerija skatindama, kad užsienyje gyvenantys lietuviai ir jų palikuonys išlaikytų ryšį su istorine tėvyne, kultūra bei kalba, remia jų studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose. Išeivių ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai bei provaikaičiai galės pretenduoti užimti valstybės finansuojamą I pakopos ar vientisųjų studijų vietą pasirinktoje Lietuvos aukštojoje mokykloje. Jiems skiriama 50 studijų vietų universitetuose ir 50 – kolegijose.

 

Tai numatoma švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus pasirašytame įsakyme „Dėl asmenų, įgijusių išsilavinimą užsienio šalių institucijose, išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių, 2009 metais priimamų į valstybės finansuojamas studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose, studijų vietų skaičiaus“.

Lietuvių kilmės užsieniečiai bei išeivių vaikai į aukštąsias mokyklas bus priimami konkurso būdu. Balai studijų krepšeliui gauti bus skaičiuojami pagal Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2009 metais tvarkos aprašą, kaip ir Lietuvos mokyklas baigusiems abiturientams, tačiau lietuvių kilmės užsieniečiai dėl teisės gauti studijų krepšelį konkuruos tik tarpusavyje.

 

www.infomazeikiai.lt