Per metus pieno supirkimo kaina sumažėjo 34,8 proc.

VTV.LT

Gegužės mėnesį vidutinė natūralaus (4,04 proc. riebumo ir 3,18 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina buvo 541,6 Lt/t. Palyginti su 2008 m. gegužės mėnesiu, ji sumažėjo 34,8 proc., tai yra nuo 831,2 Lt/t iki 541,6 Lt/t. Gegužės mėnesį vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina, palyginti su 2009 m. balandžio mėnesiu, sumažėjo 5,8 proc. (nuo 575,2 Lt/t iki 541,6 Lt/t).

 

Per gegužę buvo supirkta 111,80 tūkst. t natūralaus pieno, tai yra 11,3 proc. mažiau negu 2008 m. gegužės mėnesį (125,99 tūkst. t). Gegužės mėnesį natūralaus pieno, už kurį apmokant nebuvo taikyta nuoskaitų, buvo supirkta 104,66 tūkst. t arba 93,6 proc. viso tą mėnesį supirkto natūralaus pieno kiekio. O pieno, už kurį apmokant buvo taikyta bent viena pieno supirkimo taisyklėse nustatyta nuoskaita dėl kokybės, supirkta 7,14 tūkst. t, tai yra 6,4 proc., viso tą mėnesį supirkto natūralaus pieno kiekio.

 

Per š.m. sausį–gegužę supirkta 462,89 tūkst. t pieno, o tai yra 6 proc. mažiau negu 2008 m. tą patį laikotarpį. Per 2009–2010 kvotos metų pirmuosius du mėnesius bendroji nacionalinė pieno pardavimo perdirbti kvota įvykdyta 12,7 proc.