Bus viešinami baudžiami valstybės tarnautojai

Šiuo metu informacija apie prasižengusius valstybės tarnautojus paprastai nėra viešinama ir kyla abejonių ar institucijos ne visuomet tinkamai ir efektyviai pritaiko nuobaudas, pavyzdžiui, už šiurkštų pažeidimą tarnautojui skirdamos neadekvačiai švelnią bausmę. Siekiant veiksmingiau įgyvendinti asmeninės atsakomybės principą, teisingumo ministras Remigijus Šimašius siūlo viešinti visus Seimo kontrolierių, Vaiko teisų apsaugos kontrolieriaus, Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus, Valstybės kontrolės ar Administracinių teismų konstatuotus pažeidimo faktus bei įpareigoti institucijas, kurių tarnautojų atžvilgiu tokie sprendimai priimti, šią informaciją paskelbti viešai jų interneto svetainėse.

 

Privalu skelbti būtų ir informaciją apie prasižengusiam asmeniui pritaikytas atsakomybės priemones. “Tarnybiniais nusižengimais daroma didelė žala visuomenei, todėl šių pažeidimų tyrimo rezultatų ir paskirtų nuobaudų paviešinimas yra būtinas. Atvira ir prieinama informacija veiks kaip prevencinė priemonė bei užtikrins didesnę visuomenės kontrolę”, – sako R. Šimašius.

 

Ministro teigimu, būtina geriau užtikrinti ir valstybės teisę išieškoti iš valstybės tarnautojų (ar buvusių valstybės tarnautojų) valstybei padarytą žalą bei išplėsti valstybės tarnautojų atsakomybės ribas tais atvejais, kai valstybės tarnautojai žalą padarė tyčia. Šiuo metu už tarnautojo padarytą žalą atlyginusi valstybės institucija turi teisę iš jo išsireikalauti ne daugiau kaip 9 vidutinių jo darbo užmokesčio dy ių kompensaciją. Siūloma nustatyti, kad tokia tvarka liktų galioti už netyčinius ir neatsargius veiksmus, tačiau padarius pažeidimus tyčia, valstybė galės reikalauti atlyginti visą sumą.

 

R. Šimašius taip pat pabrėžia, kad siekiant tinkamai realizuoti asmeninės atsakomybės neišvengiamumo principą būtina užtikrinti atsakomybės neišvengiamumą ne tik dirbantiems valstybės tarnautojams, bet ir jau praradusiems tarnautojo statusą asmenims. Šią nuostatą įtvirtinantis įstatymo projektas jau yra parengtas ir įregistruotas Lietuvos Respublikos Seime, tad jam pritarianti teisingumo ministerija papildomų pakeitimų neįtraukė į naujai teikiamą įstatymų pakeitimo projektų paketą.

 

Minėti projektai šiuo metu pateikti visuomenei ir suinteresuotoms institucijoms derinti. Patikslinti po pateiktų pastabų projektai vėliau bus pateikti Vyriausybei ir Seimui svarstyti. Išsamiau su siūlomais pakeitimais galima susipažinti internete.

 

www.infomazeikiai.lt

 

www.infomazeikiai.lt