Vaikų kalbos…

Sėdi du vaikai: juodaodis ir baltaodis. Šnekasi:
-Klausyk, o kodėl tu toks juodas?
-Matai, kai mano mama buvo jauna, ji pamatė negrą ir labai išsigando. Ji pabėgo, bet kadangi buvo labai išsigandusi, tai aš gimiau juodas…
-Žinai, o man atrodo, kad tas negras tavo mamą vis dėl to pavijo…