Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų dėmesiui

Vadovaudamiesi Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. A1-1159 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto projekto rengimo tvarkos patvirtinimo“ 12 punktu, prašome iki 2009 m. vasario 12 d. 17 val. raštu pateikti Finansų skyriui savo pastabas ar pasiūlymus dėl Jūsų įstaigai(-oms) 2009 metais planuojamų asignavimų.

Jeigu per nustatytą terminą pastabų ar pasiūlymų nebus gauta arba jie bus gauti be konkrečių argumentų ir apskaičiavimų, tokiu atveju bus laikoma, kad Tarybos sprendimo projekte įrašytos asignavimų sumos su asignavimų valdytoju suderintos. Asignavimų valdytojai, pateikę pastabas ar pasiūlymus, Finansų skyriaus nustatytu laiku bus kviečiami detalesnei asignavimų analizei, jei bus reikalinga, dalyvaujant Savivaldybės administracijos skyriaus, koordinuojančio to asignavimų valdytojo veiklą, vedėjui.
Tarybos sprendimo projektą „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto patvirtinimo“ rasite naudodamiesi nuoroda http://www.mazeikiai.lt/index.php?1452947921

Finansų skyriaus vedėja Julija Balvočienė