Per metus laisvų darbo vietų skaičius sumažėjo 3,5 karto

 

Statistikos departamento duomenimis, 2009 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje šalyje buvo 7,5 tūkst. laisvų darbo vietų samdomiesiems darbuotojams. Per ketvirtį laisvų darbo vietų skaičius sumažėjo 5,4 tūkst., arba 1,7 karto (2008 m. ketvirtojo ketvirčio pabaigoje jų buvo 12,9 tūkst.). Laisvų darbo vietų sumažėjo beveik visose ekonominėse veiklose, ypač viešajame valdyme ir gynyboje; privalomajame socialiniame draudime – 2,3 tūkst., pramonėje – 0,6 tūkst., prekyboje – 0,5 tūkst.

 

Laisvų darbo vietų skaičius pirmąjį 2009 m. ketvirtį, palyginti su pirmuoju 2008 m. ketvirčiu, sumažėjo 18,6 tūkst., arba 3,5 karto (2008 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje jų buvo 26,1 tūkst.). Ypač laisvų darbo vietų sumažėjo pramonėje – 5,2 tūkst., viešajame valdyme ir gynyboje; privalomajame socialiniame draudime – 2,8 tūkst., prekyboje – 2,4 tūkst.

Laisvų darbo vietų mažėjimą lėmė ekonomikos nuosmukis šalyje: darbų mastų mažėjimas, įmonių bankrotas, nepalankios ekonominės sąlygos.

Daugiausia laisvų darbo vietų pirmąjį 2009 m. ketvirtį buvo pramonėje – 2,0 tūkst. (27,2 proc.), viešajame valdyme ir gynyboje; privalomajame socialiniame draudime – 1,3 tūkst. (16,8 proc.), žmonių sveikatos priežiūroje ir socialiniame darbe – 0,7 tūkst. (9,7 proc.), prekyboje – 0,6 tūkst. (8,3 proc.). Mažiausia laisvų darbo vietų 2009 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje buvo nekilnojamojo turto operacijų veiklos įmonėse – 0,8 procento visų laisvų darbo vietų.

2009 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje laisvų darbo vietų lygis šalyje sudarė 0,6 procento, tai 0,4 procentinio punkto mažiau nei praėjusį ketvirtį ir 1,3 procentinio punkto – nei atitinkamu 2008 m. laikotarpiu. Aukščiausias laisvų darbo vietų lygis užfiksuotas viešajame valdyme ir gynyboje; privalomajame socialiniame draudime – 1,5 procento, finansinėje ir draudimo veikloje – 1,1 procento, meninėje, pramoginėje ir poilsio organizavimo veikloje – 1,0 procento. Žemiausias laisvų darbo vietų lygis buvo žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje, prekyboje, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikloje, švietime – po 0,3 procento.

 

www.infomazeikiai.lt