Pasirašyk po peticija dėl LEO aferos panaikinimo

 

Vyriausybė ir Seimo valdančioji dauguma neturi dangstyti LEO aferos ir privalo nedelsiant imtis veiksmų, kad Lietuvos Respublikos Konstituciją ir piliečių interesus pažeidžiantis LEO LT sandoris būtų paskelbtas niekiniu ir teismas taikytų restituciją.

 
Nepanaikinus šio darinio, Lietuva neišbris iš krizės, nekontroliuos energetikos, o privatūs savininkai toliau, nemokėdami valstybei nė cento, pelnysis iš valstybės energetinio kapitalo ir Lietuvos bei ES investicijų.
 
LEO sandoriu padovanojusi privačios UAB „NDX Energija” savininkams didelę dalį nacionalinių perdavimo ir skirstymo tinklų bei jų duodamo pelno, valdžia jaučiasi kažkuo įsipareigojusi privatiems LEO LT savininkams ir ruošia jiems dar dovanų. Vyriausybė ketina LEO LT atiduoti valstybės ir ES lėšomis finansuojamą Lietuvos apsirūpinimo elektros energija projektą, kurio vertė – maždaug 27 mlrd. Lt. Tai reiškia, kad privatūs LEO LT savininkai, neinvestuodami nė cento valstybei, gaus iš jos dovanų apie 8 mlrd. Lt kapitalą ir kasmet jo duodamą milijardinį pelną.
 
Be to, Vyriausybė dar ketina atiduoti korupciniam LEO LT dariniui – jos dukterinei įmonei UAB „InerLinks” – apie 2,5 mlrd. vertės elektros jungties su Švedija projektą. Ir nuo tų valstybės milijardų privatiems LEO LT savininkams atiteks 38,3% bei jų duodamas pelnas.
 
Tai reiškia, kad mūsų valstybė be tų milijardų, kuriuos prarado dėl LEO sandorio, papildomai praras dar kelis milijardus litų ir dėl valdžios nusikalstamo pataikavimo oligarchams dar giliau bris į krizę.
Taip valdžia dar labiau padidins biudžeto deficitą, kurį, kaip jau įsitikinome, stengsis kompensuoti verslo ir gyventojų sąskaita. Tai – korupcinės LEO aferos išplėtimas, sąmoningai darant žalą valstybei. Tokius valdžios veiksmus ir teisėsaugos institucijų neveikimą vertiname kaip nusikalstamus.
 
Lietuvos gyvybiniai interesai, valstybės ir ES Lietuvai skiriami pinigai negali būti patikėti korupciniam LEO dariniui.
 
Reikalaujame, kad valdančioji dauguma nedelsdama – t.y. jau šiandien, atidėjusi visus kitus reikalus – atliktų šiuos veiksmus:
 
– pripažintų „LEO LT” sandorį niekiniu nuo pat jo pradžios, atstatydama situaciją iki sandorio  įsteigimo, tai yra, grąžindama iš valstybės atimtą kapitalą valstybei. Apie jokias kompensacijas „privačiam investuotojui” negali būti nė kalbos. Privatūs savininkai jau pakankamai „prisikompensavo” Tautos sąskaita.
 
– užtikrintų, kad jungčių su Vakarų energetinėmis sistemomis projektus gautų ne LEO LT, o visiškai valstybės kontroliuojama bendrovė, o jei jos dalis bus privatizuojama, tai skaidriai ir į biudžetą gaunant
realius milijardus, o ne taip, kaip LEO LT atveju.
 
Kartu reikalaujame, kad prokuratūra vykdytų įstatymuose jai numatytą priedermę ginti viešąjį interesą –  nedelsdama pradėtų tirti LEO sandorio ir VST privatizavimo aplinkybes, kad būtų atlyginta žala valstybei ir patraukti atsakomybėn asmenys, sudarę sąlygas privačių savininkų dešimtukui pelnytis valstybės turto sąskaita.
 
Visuomenė sieks, kad tokiems nusikaltimams nebūtų senaties!
 
Mes reikalausime kiekvieno teisėsaugos pareigūno, o taip pat Vyriausybės ir Seimo nario – nesvarbu, ar jis priklauso valdančiajai daugumai, ar opozicijai – ASMENINĖS ATSAKOMYBĖS!
 
Kęstutis Čilinskas
Dalius Stancikas
Jonas Vaiškūnas
Arvydas Akstinavičius
Audrys Karalius
Andrius Navickas
Rūta Janutienė (Grinevičiūtė)
Algirdas Janutas
Artūras Račas
Nijolė Lukšionytė
Kornelijus Platelis
Naglis Puteikis
Danutė Sirijos Giraitė
Dainius Elertas
Gintaras Grajauskas
Ona Juknevičienė
Erlandas Paplauskis
Jūratė Markevičienė
Vladas Braziūnas
Algimantas Gražulis
Dionizas Varkalis
Andrejus Gaidamavičius
Vytautas Budnikas
Janina Gadliauskienė
Rasa Navickienė
Rasa Kalinauskaitė
Paulius Markevičius
Karolis Klimka
Darius Pocevičius
Vytautas Damaševičius
Daiva Repečkaitė
Dalia Satkauskytė
Saulius Norvaišas
Kasparas Pocius
Živilė Grinbergienė
Violeta Linkienė
Angelė Šarlauskienė
Rimtautas Navickas
Rita Navickienė
Darius Jonaitis
Povilas Plūkas
Aldona Česnavičienė
Milda Motužienė
Justas Motužis
Vygintas Vilutis

 

 

Pritariantys šiam kreipimuisi kviečiami pasirašyti adresu: www.culture.lt/leo-ne

 

 

www.bernardinai.lt