Gegužės 8–15 dienomis darbo biržose įregistruota 1481 laisva darbo vieta

Per savaitę, gegužės 8 – gegužės 15 dienomis, darbo birža padėjo įsidarbinti 2,8 tūkst. asmenų. Šią savaitę mažiau bedarbių nusiųsta į aktyvios darbo rinkos politikos priemones – 1184 asmenys, daugiausia iš jų – į viešuosius darbus, įdarbinta subsidijuojant, nusiųsta į profesinį mokymą. Šių metų gegužės 15 dieną darbo ieškojo 189,6 tūkst. asmenų, turinčių bedarbio statusą, dienos pabaigoje Lietuvos darbo biržos duomenų bazėje  buvo beveik 1,2 tūkst. laisvų darbo vietų.

 

www.infomazeikiai.lt