Rinkimų metu policija dirbs sustiprintomis pajėgomis

 

Siekiant užtikrinti viešąją tvarką Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų ir rinkimų į Europos Parlamentą metu, rinkimų apylinkių komisijos narių ir stebėtojų saugumą ir užkirsti kelią kitiems teisėtvarkos pažeidimams, visoje šalyje stiprinamas policijos pajėgų darbas.


Rinkimų metu policijos įstaigose bus sudaromos operatyvinės reagavimo ir dokumentavimo grupės, kurios nedelsiant reaguos į viešosios tvarkos ir kitus teisėtvarkos pažeidimus bei nusikalstamas veikas, susijusias su rinkimais, registruos jas Policijos registruojamų įvykių registre, organizuos daiktinių ir skaitmeninių įrodymų surinkimą.

Policijos patrulių maršrutai bus priartinti prie balsavimo apylinkių, jų prieigų, masinio susibūrimo vietose maksimaliai didinamos patrulių ir kitų (papildomų) teritorinių policijos įstaigų padalinių pajėgos. Pasibaigus balsavimui ir apylinkių rinkimų komisijai suskaičiavus balsavimo biuletenius, pareigūnai privalės užtikrinti rinkimų dokumentų ir juos gabenančių asmenų saugumą.

Policijos darbuotojai susitiks su apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų pirmininkais arba atsakingais už rinkimų eigą asmenimis ir aptars viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo klausimus, rinks visą informaciją apie Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų ir rinkimų į Europos Parlamentą apygardų, apylinkių adresus ir organizuojamus susitikimus su rinkėjais, organizuoti policijos pareigūnų susitikimus, užtikrins viešąją tvarką per kandidatų susitikimus su rinkėjais.

Pareigūnai keisis turima informacija, aktyviai bendradarbiaus su Valstybės saugumo departamento darbuotojais.

 

 

www.infomazeikiai.lt informacija.