Paskelbtas startas apskričių reformai

 

Vyriausybės pasitarime pritarta darbo grupės detaliems siūlymams dėl apskričių administracijų vykdomų funkcijų išdalinimo, dėl apskričių įstaigų perdavimo.
„Šiandien Vyriausybė, vaizdžiai šnekant, davė starto šūvį apskričių reformai. Reforma pirmiausia siekiama viešąsias paslaugas priartinti prie gyventojų, sutaupyti valstybės lėšų ir optimizuoti regionų valdymą”, – sakė darbo grupės vadovas Vyriausybės kancleris Deividas Matulionis.


Vyriausybė pritarė siūlymui 17 funkcijų perduoti ministerijoms, jų teritoriniams padaliniams ir įstaigoms prie ministerijų, 10 funkcijų perduoti savivaldybėms, o daugiau kaip 60 funkcijų apskritai panaikinti.

Nutarta 78 apskričių viršininkų įsteigtas įstaigas perduoti ministerijoms ar kitoms valstybės institucijoms, 140 įstaigų – savivaldybėms, o 11 įstaigų likviduoti. Taip pat nuspręsta, kad visos įstaigos, perduodamos savivaldybėms, bus perduodamos jų nuosavybėn.

Švietimo ir mokslo ministerija perims Rytų Lietuvos lietuviškų švietimo įstaigų ir vaikų socializacijos centrų steigėjo teises, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija – specialiąsias paslaugas teikiančių neįgaliųjų įstaigų steigėjo teises, Sveikatos apsaugos ministerija – specializuotas paslaugas teikiančių sveikatos priežiūros įstaigų steigėjo teises.

Vidaus reikalų ministerijai pavesta iki 2009 m. birželio 1 d. pateikti Vyriausybei Lietuvos Respublikos apskrities valdymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymų pakeitimų projektus, kuriais būtų duotas juridinis startas apskričių valdymo reformai;

Žemės ūkio ministerija artimiausiu metu išnagrinės darbo grupės pateiktas alternatyvas dėl funkcijų, susijusių su žemės reforma, valstybinės žemės disponavimu, žemės naudojimo valstybės kontrole, nuosavybės teisių į žemę, mišką, vandens telkinius atkūrimu, priskyrimo. Dėl šios esminės funkcijos Vyriausybė apsispręs iki birželio 15 d.

 

 

www.infomazeikiai.lt informacija.