Motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpų skyrimo naujovės

 

Nuo 2009 m. sausio 1 d. įsigaliojusios socialinio draudimo permainos pateikė nemažai naujovių socialinio draudimo pašalpų gavėjams. Ne tik išplėstas ligos ir motinystės socialiniu draudimu apdraustųjų ratas, bet ir pakeista pašalpų skyrimo bei mokėjimo tvarka.


Nuo 2009 m. sausio 1 d. ligos ir motinystės socialiniu draudimu motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpoms gauti privalomai draudžiami asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis, savarankiškai dirbantys asmenys – individualių įmonių savininkai, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai, ūkininkai ir jų partneriai, asmenys, kurie verčiasi individualia veikla (išskyrus tuos, kurie verčiasi individualia veikla turėdami verslo liudijimus) bei asmenys, kurie gauna pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos (iš draudėjo, su kuriuo jie nesusiję darbo arba jų esmę atitinkančiais santykiais).

 

Visiems apdraustiesiems, taip pat ir apdraustiesiems, įgijusiems teisę į pašalpą tik nuo 2009 m. sausio 1 d., pašalpos skiriamos ir mokamos vienodomis sąlygomis. Motinystės pašalpa skiriama, jeigu pirmai nėštumo ir gimdymo atostogų dienai asmuo turi ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per paskutinius 12 mėnesių arba 6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą. Nuo 2009 m. liepos 1 d. stažo reikalavimas keičiasi: reikės turėti ne trumpesnį kaip 9 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius, o nuo 2009 m. spalio 1 d. – ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius stažą.

 

Teisę į tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpas šie apdraustieji įgis, jeigu iki pirmos tėvystės ar vaiko priežiūros atostogų dienos turės ne trumpesnį kaip 7 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius socialinio draudimo stažą. Nuo 2009 m. liepos 1 d. stažo reikalavimas taip pat keičiasi: reikės turėti ne trumpesnį kaip 9 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius, o nuo 2009 m. spalio 1 d. – ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą. Kompensuojamasis uždarbis apskaičiuojamas pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per 9 kalendorinius mėnesius (nuo 2009 m. liepos 1 d. – per 12 kalendorinių mėnesių), buvusius iki nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar vaiko priežiūros atostogų pradžios mėnesio.

Naujos įstatymo pataisos nustato, kad asmenys, gaunantys pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos arba pagal autorines sutartis, laikomi apdraustaisiais nuo socialinio draudimo pradžios datos (dienos, kai sumokamos socialinio draudimo įmokos) iki teisės į atitinkamą pašalpą atsiradimo dienos, jei per šį laikotarpį buvo mokėtos socialinio draudimo įmokos. Įmokos turi būti mokamos nuo asmens pajamų sumos, ne mažesnės kaip šio laikotarpio minimalių mėnesinių algų suma. Šių asmenų socialinio draudimo stažas nustatomas pagal sumokėtas socialinio draudimo įmokas. Jei šios įmokos sumokėtos nuo minimalios mėnesinės algos dydžio sumos, įgyjamas vieno mėnesio socialinio draudimo stažas. Tais atvejais, kai įmokos sumokėtos nuo mažesnės arba didesnės nei minimali mėnesinė alga sumos, socialinio draudimo stažas laikomas proporcingai mažesniu arba didesniu.

 

www.infomazeikiai.lt informacija.