Balandžio 24 –30 dienomis darbo biržose įregistruota 5,2 tūkst. bedarbių ir 1181 darbo pasiūlymas

Balandžio 24 – 30 dienomis darbo biržose įregistruota 5,2 tūkst. bedarbių ir 1181 laisva darbo vieta. Per savaitę, balandžio 24 -30 dienomis, darbo birža padėjo įsidarbinti beveik 2,5 tūkst. asmenų –  vienas geresnių savaitinių rodiklių šiemet. Į aktyvios darbo rinkos politikos priemones buvo nusiųsti 857 asmenys. Daugiausia bedarbių buvo nusiųsta į profesinį mokymą, įdarbinta subsidijuojant ir į viešuosius darbus.


Šių metų balandžio 30 dieną darbo ieškojo 186,4 tūkst. asmenų, turinčių bedarbio statusą, dienos pabaigoje Lietuvos darbo biržos duomenų bazėje  buvo 1,1 tūkst. laisvų darbo vietų.

 

 

www.infomazeikiai.lt ir www.ldb.lt informacija.