Ugdymo įstaigų vadovai tarėsi, kaip išgyventi sunkmetį

 

Balandžio 23 d., ketvirtadienį, vyko Mažeikių rajono ugdymo įstaigų vadovų pasitarimas. Jame dalyvavo visų ugdymo įstaigų vadovai, Švietimo skyriaus specialistai ir Fnansų skyriaus vedėja Julija Balvočienė. Susirinkusieji kalbėjo apie pasiruošimą 2009-2010 mokslo metams, tarėsi, kaip išgyventi sunkmetį.
J. Balvočienė informavo apie dabartinę ugdymo įstaigų finansinę situaciją, atsakė į vadovams iškilusius klausimus.

 

Pasak Švietimo skyriaus vedėjo Apolinaro Stonkaus, ilgiau kalbėta apie moksleivio krepšelio lėšų pasiskirstymą tarp mokyklų. Aptartas klasių komplektavimas ateinančiais mokslo metais, apžvelgti tai reglamentuojantys teisės aktai. Ugdymo įstaigų vadovai įpareigoti klases komplektuoti griežtai laikantis šiuo metu galiojančių teisės aktų.

Pasitarime daug dėmesio skirta pedagogų etatams, finansuojamiems iš moksleivio krepšelio lėšų. Švietimo skyriaus vedėjo teigimu, kitais mokslo metais per visas rajono ugdymo įstaigas ruošiamasi sumažinti 27 etatus.

A. Stonkus akcentavo, kad moksleivio krepšelio lėšas privaloma naudoti itin taupiai, racionaliai, nes daugiau krepšelio lėšos nebus perskirstomos ir kiekvienas vadovas atsakys už savo vadovaujamos įstaigos lėšas.

Taip pat buvo apžvelgtos ugdymo aplinkos lėšos, skiriamos iš Savivaldybės biudžeto. Įstaigų vadovai informuoti, kad bus peržiūrėti visi aptarnaujančio personalo etatai, nes panašiose mokyklose negali būti didelio šių etatų skirtumo.

„Daug kalbėjome, diskutavome, išsakėme savo mintis ir vieningai nutarėme, kad norint išgyventi, reikia labai stipriai susiveržti diržus“, – sako A. Stonkus.

 

www.infomazeikiai.lt