Vilhelmas Džiugelis kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės prokuratūrą

 

Balandžio 20 d., pirmadienį, Savivaldybės meras Vilhelmas Džiugelis kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės prokuratūrą, prašydamas atlikti tyrimą ir nustatyti ar mažeikiškės Daivos Šideikienės veikoje nėra nusikalstamos veikos požymių. Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje per 2005-2009 metus D. Šideikienės, spaudoje save pasivadinusios „aktyvia mažeikiške“, pateikti ir užregistruoti 289 įvairaus pobūdžio prašymai, kurie adresuoti Savivaldybės merui, Administracijos direktoriui, struktūrinių padalinių vadovams, kitiems specialistams.

Savivaldybės vadovo teigimu, šių prašymų nagrinėjimas daugeliu atvejų yra betikslis, užimantis daug Administracijos darbuotojų darbo sąnaudų ir laiko.
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) 2 straipsnio 14 dalyje pateikta prašymo sąvoka – tai su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į viešojo administravimo subjektą prašant priimti administracinį sprendimą arba atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus. Minėto įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog asmuo privalo sąžiningai naudotis jam suteiktomis teisėmis ir jomis nepiktnaudžiauti.

Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nėra vartojama sąvoka persekiojimas, tačiau ši nusikalstama veika yra vienas iš asmens terorizavimo, numatytų BK 145 straipsnio 2 dalyje, aspektų. Terorizavimas pirmiausia siejamas su bauginimu, kai neteisėtas psichinis poveikis nukentėjusiajam yra daromas ne vieną kartą, o sistemingai, todėl jį galima laikyti neteisėtu bauginimo procesu. Todėl asmens terorizavimas yra daug platesnė sąvoka nei persekiojimas, nes ji apima ne tik persekiojimą, bet ir įvairias nusikalstamas veikas, kuriomis siekiama kelti nukentėjusiajam vienokio ar kitokio stiprumo jausmą. Tai yra tęstinis psichinis poveikis skirtas nukentėjusiojo baimei palaikyti.

„Išanalizavus D. Šideikienės pateiktus prašymus darytina išvada, kad ji sistemingai, siekdama kontroliuoti tiek savivaldybės atstovaujamąją, tiek savivaldybės vykdomąją institucijas, šių institucijų vadovus: Savivaldybės merą bei Administracijos direktorių, juos terorizuoja, pakerta pasitikėjimą ne tik Savivaldybės meru ir Administracijos direktoriumi, bet ir savivaldybės institucijomis, juos paniekindama ir pažemindama“, – teigiama prokuratūrai perduotame mero V. Džiugelio prašyme. Kartu su prašymu prokuratūrai perduotos D. Šideikienės Savivaldybei pateiktų 289 prašymų bei atsakymų kopijos.

 

www.infomazeikiai.lt ir www.mazeikiai.lt informacija.