Patvirtintas Žemaitijos kolegijos statusas

 

Šiandien Vyriausybė patvirtino Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių ir Žemaitijos kolegijų statutus. Kolegijos statutas reglamentuoja kolegijos vietą Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje, kolegijos struktūrą, veiklą, valdymą, savivaldos institucijas, studijas, dėstytojų ir studentų teises, pareigas ir atsakomybę.

 

LR Vyriausybė jau anksčiau yra patvirtinusi šešių valstybinių kolegijų – Alytaus, Kauno, Utenos, Vilniaus ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijų ir Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos – statutus.

Kolegija yra aukštoji mokykla, kurioje vykdomos neuniversitetinės studijos, plėtojami taikomieji moksliniai tyrimai ir veikla ir profesionalusis menas. Kolegijos pagrindinį dėmesį skiria praktiniam specialistų rengimui. Šiuo metu Lietuvoje veikia 27 kolegijos: 15 valstybinių ir 12 nevalstybinių.

 

www.infomazeikiai.lt informacija .