Konkursas kultūriniams projektams remti 2009

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius skelbia konkursą 2009 m. kultūriniams projektams remti iš rajono Savivaldybės biudžeto lėšų.
2009 m. kultūrinių projektų prioritetai:
  — etninės kultūros globa ir plėtra;
  — profesionaliojo meno sklaida;
  — gyventojų meninė saviraiška.

 

Projektų vertinimo kriterijai:
  — projekto reikšmingumas rajono kultūros plėtrai;
  — tęstinumo galimybės ir jo poreikis rajono bendruomenei;
  — novatoriškumas, naujų idėjų pateikimas ir realizavimas;
  — kokybiškas projekto įgyvendinimo biudžetas, papildomi finansavimo šaltiniai.
Paraiškos formas galima gauti Kultūros skyriuje arba internete adresu: www.mazeikiai.lt

Pageidautina, kad vieno projekto prašoma suma neviršytų 2000 Lt. Paraiškas gali teikti įstaigos ar organizacijos, užsiimančios kultūrine veikla, pavieniai kūrėjai.
Prie paraiškos būtina pridėti: tris paraiškos kopijas, organizacijos registracijos pažymėjimo kopiją, banko rekvizitus. Projektai priimami iki 2009 m. balandžio 30 d. 17 val. adresu: Laisvės g. 8/Laižuvos g. 1, Mažeikiai, „Viename langelyje“ (107 kab.). Ant voko pažymėti „Kultūros projektų rėmimo konkursui“.
Informacija teikiama telefonu: 8 (443) 98 239.

 

www.mazeikiai.lt ir www.infomazeikiai.lt informacija.