Kiekvienas iš mūsų žinos, kiek uždirba valstybės tarnautojai

 

Biudžetinių organizacijų interneto svetainėse turi būti skelbiama informacija apie valstybės tarnautojų, politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atlyginimus – tokiai nuostatai pritarta Vyriausybės posėdyje.


Interneto svetainės skyriaus “Veikla” srityje “Informacija apie darbo užmokestį” turės būti nurodomi darbuotojų, užimančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigybes, pareigybių pavadinimai ir jas užimančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis. Jei įstaigoje yra vienintelis darbuotojas, užimantis atitinkamų pareigybę, informacija apie jo pajamas bus pateikiama tik jam sutikus.

Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme nustatyta, jog iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamos viešojo administravimo įgaliojimus turinčios įstaigos ir institucijos, viešosios įstaigos, kurių savininkė ar viena dalininkų yra valstybė ar savivaldybė, bei akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės, kuriose valstybei arba savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo teikti ir informaciją apie jų darbuotojų darbo užmokestį.

 

 

www.vrm.lt ir www.infomazeikiai.lt informacija.