Ligos pašalpą siūlo mokėti tik nuo ketvirtos dienos

Vtv.lt

Vakar Vyriausybė pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymui, kad už pirmąsias tris ligos dienas dirbantiems asmenims nebūtų mokamos ligos pašalpos. Už kitas dvi ligos dienas, kaip ir dabar, mokėtų darbdavys. O nuo šeštosios būtų pradėta mokėti 85 proc. kompensuojamo uždarbio dydžio ligos pašalpa iš „Sodros“.


Tokie pokyčiai numatyti Lietuvos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo siūlomuose straipsnių pakeitimuose. Ministrų kabinetas pritarė ir kitam ministerijos siūlymui, kad esant „Sodros“ biudžeto deficitui, nuo šių metų liepos 1 d. ir 2010 metams sumažinti pensijų kaupimo įmokos tarifą nuo 3 iki 2 procentų.

Tai leistų laiku išmokėti einamąsias socialinio draudimo išmokas dabartiniams senyvo amžiaus, neįgaliesiems ir netekusiems maitintojo žmonėms. Kitaip tariant, socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms, kurioms labiausiai reikia valstybės paramos.

Vyriausybė pritarė ir trečiam siūlymui keisti senatvės ir invalidumo pensijų nepriemokų dirbusiems pensininkams išmokėjimo tvarką. Nekeičiant nustatyto senatvės ir invalidumo pensijų nepriemokų už 1995-2002 metus išmokėjimo grafiko, buvo nustatyta, kad jei asmeniui apskaičiuotos nepriemokos suma viršija 100 litų, išmokama 50 proc. sumos, bet ne daugiau kaip 830 litų (vidutinės senatvės pensijos dydis). Tai yra vienkartinė išmoka.

Likutis būtų išmokamas nekeičiant nustatyto išmokėjimo grafiko 2010 metams. Jei apskaičiuota nepriemokos suma neviršija 100 litų, ji bus išmokėta iš karto viso dydžio. Tai taip pat yra vienkartinė išmoka.

Jei šiems siūlymams pritartų ir Seimas, tikimasi, kad pavyktų subalansuoti „Sodros“ biudžetą.