Už šokoladą imituojantį muilą – bauda

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalimi, išnagrinėjo bylą dėl UAB „Rivona“ platinamo pavojingo produkto – skysto muilo „Chocolate Dzien w Dzien Spa“ pateikimo į rinką.


Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nustatė, kad Lenkijoje pagamintas skystas muilas „Chocolate Dzien w Dzien Spa“ (gamintojas „BluxCosmetics SP.z.o.o.“) gali būti pavojingas vartotojams, nes ant gaminio pakuočių pateikti šokolado plytelės piešiniai, gaminio pavadinimas „Chocolate“, kvapas ir konsistencija imituoja šokolado gaminį. Valstybinis aplinkos sveikatos centras nustatė, kad šio kosmetikos gaminio ženklinimas neatitinka Lietuvos higienos normos HN 62:2003 „Kosmetikos gaminiai. Bendrieji reikalavimai.

 

Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ 30 punkto reikalavimų, kurie draudžia ženklinant kosmetikos gaminius naudoti tekstą, pavadinimus, prekės ženklus, vaizdinius, kitus perkeltine ar kitokia prasme ženklus, įteigiančius savybes, kuriomis gaminys nepasižymi. Šios higienos normos V skyriaus 7 punkto nustatyta, kad ūkio subjektas, gaminantis ir tiekiantis rinkai kosmetikos gaminius, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atsakingas, kad jo gaminami ar tiekiami gaminiai būtų saugūs žmonių sveikatai ir atitiktų higienos normos reikalavimus.

Kadangi skystas muilas „Chocolate Dzien w Dzien Spa“ dėl šokolado gaminį imituojančių vaizdinių ir panašumo į maisto produktus klaidina vartotojus, ypač vaikus, ir neatitinka Produktų saugos įstatymo 3 straipsnio 5 dalyje apibrėžtos saugaus produkto sąvokos, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba už Produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 punkto pažeidimą UAB „Rivona“ skyrė 1500 litų baudą.

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija įpareigojo UAB „Rivona“ pašalinti pavojingą produktą iš rinkos ir informuoti vartotojus apie susijusią su pavojingu produktu riziką.

www.infomazeikiai.lt ir www.vartotojoteises.lt informacija.