„Tautos istorija spalvų paletėje“

 

Kovo 27 d. Kaune Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčioje, vyko Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos mokinių dailės darbų parodos  „Tautos istorija spalvų paletėje“, skirtos Lietuvos šaulių sąjungos 90-mečiui, atidarymas.

Per žodį ir dainą Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos mokiniai pristatė savo kraštą, mokyklą. Didingoje, turinčioje nepaprastą istoriją, Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčioje mokiniai kalbėjo apie Židikų krašto istoriją, kultūros paveldą.

 

Renginyje dalyvavo Šaulių sąjungos vadas Juozas Širvinskas, šauliai iš Telšių ir Kauno apskričių. LR Seimo narė Auksė Ramanauskaitė-Skokauskienė, Židikų seniūnė Stanislava Valatkevičienė. Šv. Mišias aukojo Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčios rektorius kunigas Tomas Karklis. Visi tądien dalyvavę Šv. Mišių aukoje buvo sužavėti kunigo nuoširdumu, dėmesiu betarpišku bendravimu su mokiais ir visa bažnyčioje susirinkusia bendruomene.

 

Mokiniai, ruošdamiesi kūrybinių dailės darbų parodai „Tautos istorija spalvų paletėje“, gilinosi į Šaulių sąjungos, Lietuvos istoriją, savo krašto tradicijas bei dabartį. Tematikos požiūriu darbai skirtingi. Čia ir Židikų krašto architektūros paminklai- rašytojos Marijos Pečkauskaitės kapas- koplyčia ir liaudies buities paveikslai su koplytėlėmis, malūnais, natūralia gamta. Piešiniuose gausu simbolių. Jais išreiškiami slapčiausi žmogaus  sąmonės vaizdiniai,  atskleidžiami  vaikų norai , svajonės, lūkesčiai, viltys. Kompozicijose yra religinių ir  tautos simbolių. Angelas-į žmogų panaši būtybė, yra tarpininkas tarp materialaus ir dvasinio pasaulio.

Baltos rožės- Marijos Pečkauskaitės mėgstamiausios gėlės. Jos darbuose virsta ,,vizijomis“, išreiškia meilę artimui, tikėjimą gražiu ir geru pasauliu. Paukštis- tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus. Tai žmogaus likimo, ateities, laisvės ir taikos simbolis. Ši paroda bus pirmasis renginys, pradėsiantis Lietuvos šaulių sąjungos 90-mečiui skirtų renginių ciklą. Mokyklos direktorė Rima Širvinskienė dėkojo Šaulių sąjungos vadui Juozui Širvinskui, kunigui Tomui Karkliui, šauliams, svečiams už parodytą dėmesį, puikų parodos įvertinimą.

Džiugu, kad po bažnyčios skliautais skambėjo sakralinė muzika, giesmės, o pabaigoje visus suvienijo mokyklos himnas.

 

 

www.infomazeikiai.lt ir Židikų mokyklos infromacija.