Atleidžiamas Lietuvos darbo biržos direktorius

Vtv.lt

Kovo 23 d. pavakarę socialinės apsaugos ir darbo ministras Rimantas Jonas Dagys pasirašė įsakymą dėl tarnybinės nuobaudos-atleidimo iš darbo skyrimo Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) direktoriui Vidui Šlekaičiui. Jis darbo neteks kovo 30 d.

„Kad Lietuvos darbo biržoje gausu problemų buvo akivaizdu ir anksčiau, todėl paprašiau ministerijos Vidaus audito skyriaus atlikti Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansinį bei veiklos auditą“, – sakė ministras R.J.Dagys.

Įsakyme ministras pripažino, kad Lietuvos darbo biržos prie SADM direktorius „nerūpestingai ir aplaidžiai atliko savo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, neužtikrino, kad būtų laikomasi LR Vyriausybės nutarimo „Dėl tarnybinių automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo biudžetinėse įstaigose“, taip pat kitų teisės aktų.

Prieš tai Lietuvos darbo biržos prie SADM direktoriui V.Šlekaičiui kovo 18 dieną buvo skirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas už tai, kad įgyvendindamas Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą projektą „Teritorinių darbo biržų infrastruktūros plėtra 2007-2013 m.“ pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, ko pasėkoje. Lietuvos darbo biržai buvo 1,6 mln. litų sumažinta ES struktūrinė parama.

Be kita ko, kovo 3 dieną V.Šlekaičiui buvo skirta tarnybinė nuobauda-papeikimas už tai, kad nebuvo užtikrintas LR Užimtumo rėmimo įstatymo nuostatų laikymasis, kad lėšos iš Užimtumo fondo būtų naudojamos pagal paskirtį.