Posėdis Vaiko teisių apsaugos skyriuje

 Informuojame, kad Vaiko teisių apsaugos skyriuje 2009 m. kovo 26 d. 13.30 vyks komisijos posėdis vaiko globos klausimams rajone spręsti.
Bus svarstoma 18 klausymų iš jų:
10 Dėl vaikų laikinosios globos (rūpybos) tęsimo arba grąžinimo į šeimą;
7 Dėl piliečių prašymų įtraukti juos į norinčių globoti/įvaikinti vaikus sąrašą.
1 Dėl leidimo suteikimo nepilnamečiui pasisvečiuoti artimųjų giminaičių šeimoje atostogų metu.