Parašų istoriją perduos narplioti teisėsaugai

Į Mažeikių rajono savivaldybės Antikorupcijos komisiją raštu kreipėsi grupė sunerimusių mažeikiškių. Jie teigia sužinoję, kad šioje komisijoje gautas Mažeikių rajono gyventojų prašymas dėl mero veiklos ištyrimo ir kad po šiuo prašymu yra ir jų parašai.
Žmonės tvirtina po tokiu prašymu nesirašę. Aplinkybėms ištirti Savivaldybė ketina kreiptis į teisėtvarkos institucijas.
Prašymą ištirti Mažeikių rajono mero Vilhelmo Džiugelio finansinę veiklą Savivaldybės antikorupcijos komisija iš tiesų gavo šių metų kovo 5 dieną. Prie prašymo, kuriame išdėstyti tikrovės neatitinkantys faktai, pridėta keletas lapų su daugiau nei 700 rajono gyventojų parašų. Be Savivaldybės antikorupcijos komisijos prašymas dar adresuotas ir Lietuvos Respublikos Seimo Audito komiteto pirmininkei Loretai Graužinienei, Antikorupcijos komisijos pirmininkui Kęstučiui Komskiui, Seimo nariui Stanislovui Giedraičiui bei Specialiųjų tyrimų tarnybos vadovui Žymantui Pocevičiui.

Tačiau dabar grupė žmonių, kurių parašai yra tuose lapuose, tvirtina savo parašus dėję po visai kito turinio tekstu. Anot jų, parašų rinkėjai aiškinę, kad ši akcija nukreipta prieš aukštas šilumos kainas, apie tai buvę išdėstyta ir pačiame prašymo tekste.
Parašų rinkimą ir disponavimą jais reglamentuoja Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas. Jo 3 str. 1 d. nustatyta, kad asmens duomenys turi būti renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, nustatytais prieš renkant asmens duomenis, ir paskui tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais. Neteisėtas asmens duomenų tvarkymas ir duomenų subjekto teisių pažeidimas užtraukia įstatymais numatytą atsakomybę. Todėl aplinkybėms išsiaiškinti Savivaldybė ketina kreiptis į teisėtvarkos institucijas.

Savivaldybės informacija