Tęsiama atranka į laisvas apylinkės teismų teisėjų vietas

Respublikos Prezidento kanceliarija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 55¹ straipsniu, tęsia atrankos procedūras į šias vietas:

1. Biržų rajono apylinkės teismo teisėjo;
2. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjo (dvi vietos);
3. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjo.

Kadangi nė vienas teisėjas nepareiškė noro dalyvauti atrankoje į minėtas vietas pagal Teismų įstatymo 61, 63, 64 straipsnių nustatytą tvarką, Respublikos Prezidento kanceliarija pradeda antrą atrankos etapą, kuriame gali dalyvauti pretendentai į teisėjus, kurių duomenys iki paskelbtos atrankos dienos buvo įtraukti į pretendentų į laisvas apylinkės teismo teisėjų vietas sąrašą.

Dalyvauti atrankoje kviečiami tik tie pretendentai į laisvą apylinkės teismo teisėjo vietą, kurių duomenys iki paskelbtos atrankos dienos buvo įtraukti į pretendentų į laisvas apylinkės teismo teisėjų vietas sąrašą ir kurie Respublikos Prezidento kanceliarijai bus pateikę rašytinius prašymus dalyvauti atrankoje.

Teisėjai, pageidaujantys dalyvauti atrankoje į nurodytą vietą, Respublikos Prezidento kanceliarijai rašytinius prašymus kviečiami pateikti iki 2009 metų kovo 16 dienos.

Respublikos Prezidento kanceliarija