Komisijos teigimu, norint atgaivinti Europos kaimo regionus, būtina geresnė sparčiojo interneto prieiga

Sparčiojo interneto prieiga 30 % jos neturinčių ES kaimo gyventojų turėtų būti vienas iš prioritetų, kad iki 2010 m. plačiajuostis ryšys taptų prieinamas visiems. Geresnis interneto ryšys yra svarbi spartaus ekonomikos atsigavimo skatinimo priemonė. Europos Komisija nurodė, kaip įgyvendindama savo paramos programas ji plėtos interneto tinklus ir gerins interneto paslaugas kaime, bei paragino ES valstybes narės sekti jos pavyzdžiu. Gera interneto prieiga gali padėti sumažinti kaimo ūkių ir bendrovių, visų pirma mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ), atskirtį ir padidinti jų konkurencingumą, nes jos įgytų galimybę patekti į tarptautines rinkas ir sparčiau bei efektyviau vykdyti savo veiklą.

Šiuo metu Europos Parlamentas ir Taryba svarsto Komisijos pasiūlymą Europos ekonomikos atkūrimo plane numatyti dar 1 mlrd. EUR kuo geresnei sparčiojo interneto prieigai visuose Europos regionuose užtikrinti.
Sparčiuoju internetu gali naudotis vidutiniškai 93 % europiečių, tačiau kaime – tik 70 %, o kai kuriose šalyse (tokiose kaip Graikija, Lenkija, Slovakija, Bulgarija ir Rumunija) spartusis plačiajuostis internetas prieinamas tik 50 % ar mažiau kaimo gyventojų. Priimtame komunikate Komisija aiškiai nurodo, kokią naudą kaimo verslo įmonėms ir gyventojams, įskaitant ūkius ir maisto gamintojus, gali suteikti geresnė prieiga prie šiuolaikinių informacinių ir komunikacinių technologijų, tokių kaip internetas. Pavyzdžiui, Švedijoje interneto prieigą turi 80 % ūkių, o trečdalis ūkininkų internetu naudojasi kasdien (be to, trečdalis jų internetu teikia ES paramos paraiškas). Tačiau kituose regionuose, pavyzdžiui, Italijos Toskanos regione, ir Vengrijoje internetu naudojasi tik ketvirtadalis ūkininkų, todėl jiems sunkiau planuoti gamybą, parduoti savo gaminius ir gauti informacijos apie kainas tarptautinėse rinkose, sužinoti oro prognozę ar sudaryti bendradarbiavimo susitarimus su kitais rinkos dalyviais. Tai pasakytina ne tik apie ūkininkus – visoje Europoje tik 22,5 % kaimo gyventojų, palyginti su 32,9 % miestiečių, naudojasi e. vyriausybės paslaugomis, tokiomis kaip mokesčių deklaravimas. Todėl Komisija ragina valstybes nares ir regionus, įskaitant vietos valdžią, apsvarstyti galimybę taip pritaikyti savo kaimo plėtros programas, kad informacinėms ir komunikacinėms technologijoms ir interneto ryšiui būtų skirtas reikiamas dėmesys, visų pirma atliekant 2010 m. numatytą kaimo plėtros planų laikotarpio vidurio peržiūrą.