INFORMACIJA APIE IŠMOKAS UŽ VAIKUS NUO 2009 m. kovo 1 d.

Išmoka vaikui nepriklausomai nuo šeimos pajamų mokama:

  • visiems vaikams iki 3 metų;
  • visiems globojamiems (rūpinamiems) vaikams;
  • šeimoms, auginančioms 3 ir daugiau vaikų;
  • tiems, kam ir taip teikiama kita piniginė socialinė parama (socialinė pašalpa ir socialinė parama mokiniams).

Šeimoms, auginančioms 1 ar 2 vaikus vyresnius kaip 3 metų, išmokos vaikams skiriamos atsižvelgiant į šeimos pajamas, ir mokama kai:
šeimos pajamos kiekvienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 3 VRP – šiuo metu -1050 Lt gaunamų „į rankas“.

Jei vaikas (-ai) yra vyresnis (-i) kaip 18 metų ir mokosi vidurinėje mokykloje ar kitoje mokykloje pagal bendrojo lavinimo programą ir (ar) pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti, bet ne ilgiau kaip iki jam sukanka 21 metai, kreipiantis dėl išmokos turi pateikti tai patvirtinančią pažymą.

Pažymų apie pajamas Socialinės paramos skyriui teikti nereikia. Prašyme šiai paramai gauti pakanka patvirtinimo, kad vienam šeimos nariui per mėnesį tenka mažiau nei 1050 litų „į rankas“.

Šeimos vidutinės mėnesio pajamos apskaičiuojamos pagal praėjusių kalendorinių metų pajamas. Jei šeimos pajamos, palyginti su praėjusių kalendorinių metų, kuomet asmuo neturėjo teisės gauti išmokos vaikui sumažėjo, šeimos vidutinės mėnesio pajamos apskaičiuojamos pagal praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi mėnesio, tačiau šiuo atveju, būtina pateikti tai patvirtinančias 12 praėjusių mėnesių (Su darbo santykiais susijusios pajamos, išskyrus mokinių, kurie mokosi, darbo pajamos (išskaičiavus mokesčius); autorinis atlyginimas; valstybinės ir iš kitų žinybų gautos pensijos ar pensijų išmokos, mokamos  ne  Valstybinio socialinio draudimo fondo; dividendai; palūkanos; individualios įmonės savininko pajamos; individualios veiklos pajamos, įskaitant pajamas, gautas verčiantis veikla pagal verslo liudijimą; žemės ūkio veiklos pajamos, išskyrus pajamas iš žemės ūkio naudmenų, kurių bendras plotas neviršija 1 ha; gautos išmokos žemės ūkio veiklai (tiesioginės ir kompensacinės išmokos); piniginės lėšos, gautos vaikui išlaikyti (alimentai, Vaikų išlaikymo fondo išmoka); turto nuomos pajamos; turto pardavimo pajamos, išskyrus įskaitomas į turtą; stipendijos, išskyrus socialinę stipendiją; kitos faktiškai gautos pajamos: labdara piniginėmis lėšomis, didesnė nei 4 valstybės remiamų pajamų dydžiai, gautos dovanų piniginės lėšos, paveldėtos piniginės lėšos, užsienyje ar iš užsienio valstybės gautos lėšos,  loterijų ar kitų žaidimų laimėjimai, prizai; išeitinė išmoka nutraukiant darbo sutartį)  pažymas.Pasirašydamas prašymą pareiškėjas patvirtina ne tik savo pateiktų duomenų teisingumą, bet ir sutinka, kad prašyme pateikti duomenys būtų perduoti Valstybinei mokesčių inspekcijai patikrinimui , o informacija apie suteiktą piniginę socialinę paramą ir kitoms institucijoms.

Išmokos vaikui dydžiai nesikeičia:
Auginant 1 ar 2 vaikus:

iki 3 metų                                                        – 0,75  BSI  šiuo metu –  97,5 Lt;
nuo 3 iki 18 metų (jei mokosi iki 21 metų)            – 0,4    BSI  šiuo metu  –    52 Lt.

Auginant 3 ir daugiau vaikų:

iki 3 metų                                                        – 1,1   BSI  šiuo metu  –   143 Lt;
nuo 3 iki 18 metų (jei mokosi iki 21 metų)            – 0,75 BSI  šiuo metu  –   97,5 Lt.

Išsamesnė informacija teikiama Socialinės paramos skyriuje 106 kab.;
telefonai: 8 (443) 90670; 8 (443) 90144