Mažeikių Savivaldybėje svečiavosi Danijos profesinės sąjungos delegacija

 

Šiandien, kovo 5 d., Mažeikių rajono savivaldybėje lankėsi Danijos 3F profsąjungos delegacija. Svečius priėmė laikinai mero pareigas einantis Rimantas Norkus, Savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius, Mažeikių rajono savivaldybės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Alvyda Purauskytė.
Susitikime dalyvavo nemažas būrys Savivaldybės tarnautojų. Danijos 3F profsąjungos centras kartu su AB „Mažeikių nafta“ profesinės sąjunga bei Žemaitijos regiono Mažeikių rajono profesinių sąjungų centru vykdo Europos Sąjungos remiamą projektą „Socialinis dialogas“.

 

Kovo 1-6 d. Druskininkuose vyksta dialogas tarp Lietuvos ir Danijos profsąjungų atstovų. Šiame renginyje Mažeikių rajono savivaldybės darbuotojų sąjungai atstovauja vyriausioji specialistė Vilija Mickevičienė.

Vienas iš šio projekto tikslų – supažindinti kolegas iš Danijos su mūsų šalies visuomeniniu bei politiniu gyvenimu, todėl šiandien svečiai buvo supažindinti su Mažeikių rajono savivaldybės bei joje prieš metus atkurtos profesinės sąjungos veikla. Administracijos direktorius Bronius Kryžius apie Savivaldybės administracijos sanklodą. Kadangi Danijos delegacijos nariai – taip pat vietos savivaldos darbuotojai, juos labai domino mūsų tarnautojų socialinės garantijos. Išgirdę, kad Lietuvoje atostogos vaikui prižiūrėti gali tęstis, kol vaikui sueis treji metai, svečiai gana emocionaliai nusprendė, kad Lietuvoje daugiau apie šeimą galvojama negu Danijoje.
„Mes apie tai tik svajoti galime“, – pripažino danai. Apskritai, jų nuomone, lietuviai sparčiai žingsniuoja gera linkme. Kai kurie delegacijos nariai ne pirmą kartą lankosi mūsų šalyje. Jie teigė esą nustebinti akivaizdžių pokyčių Lietuvos ekonominiame bei socialinėje gyvenime.
„Vilniuje jau nebematėme tiek elgetų, benamių, kiek jų matėme prieš kelerius metus. Akivaizdu, kad gyvenimas pas jus gerėja. Tačiau nesuprantame, kodėl lietuviai vis dar nesišypso“, – sakė svečiai.