Policija kviečia drauge kurti saugią aplinką

 

Šiandien Policijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos pristatytas prevencinis projektas „Saugią aplinką kurkime kartu”.
Į diskusiją apie galimas papildomas priemones gyventojų saugumui didinti pareigūnai pasikvietė Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos savivaldybių seniūnijų asociacijos, LR daugiabučių namų savininkų bendrijų federacijos, Lietuvos kabelinių televizijų asociacijos vadovus.

Šio ilgalaikio projekto esmė – mobilizuoti bendruomenės narius ir socialinius partnerius. Pasak policijos generalinio komisaro pavaduotojo Sauliaus Skvernelio, pradžioje ypač svarbu priversti kaimynus komunikuoti tarpusavyje.

Projektą pristatęs Policijos departamento Viešosios policijos valdybos viršininkas Renatas Požela teigė, kad šiuo projektu policija, kartu su socialiniais partneriais, sieks sukurti nepalankią terpę naujiems nusikalstamumo procesams.
Planuojama, kad bendruomenės prevencinei veiklai vadovautų neformalus kolektyvinis organas, kurį sudarytų policijos apylinkės inspektorius, seniūnas (savivaldos atstovas), pedagogų atstovas, jaunimo atstovas, kitas bendruomenės aktyvas (įtakingi ir žinomi, autoritetingi bendruomenės asmenys). Organas reguliariai rinktųsi į pasitarimus, kurtų strategiją, sudarytų veiklos priemonių planą, kuriame būtų numatomos konkrečios veiklos kryptys ir tarpiniai tikslai. Minėtas kolektyvinis organas vietos bendruomenei atsiskaitytų už savo veiklą susirinkimuose, informuotų apie rezultatus vietinę žiniasklaidą.
Pareigūnai įsitikinę, kad labai svarbu sukurti skatinimo sistemą, kurios dėka prie projekto prisijungtų daugiau žmonių, pvz. išrinkus saugiausią namą, jame įrengiama vaizdo kamera.
Tikimąsi, kad įgyvendinant šį projektą policijos darbuotojas taps bendruomenės policininku, pagalbininku, o ne ,,baudėju”, kiekvienas bendruomenės narys sieks būti pastebėtas ir paskatintas. Taip pat prognozuojamas aktyvių policijos rėmėjų ir jaunųjų policijos rėmėjų skaičiaus augimas.

Šios dienos susitikime aptartos konkrečios priemonės, kurių galėtų imtis seniūnijos, namų bendrijos, kabelinės televizijos ir kiti partneriai. Kalbėta apie policijos rėmėjų, buvusių pareigūnų įtraukimą į šią veiklą. Šalys sutarė kelis kartus per metus organizuoti bendrus susitikimus ir apžvelgti šio projekto rezultatus.