Tvarka ir teisingumas ketina nusukti galvą "liūtui"

 

Partijos Tvarka ir teisingumas frakcijos Seime seniūnas Valentinas Mazuronis įregistravo įstatymo projektą, kuriame siūlo Atominės elektrinės įstatymą pripažinti netekusiu galios, o Vyriausybės susitarimus su privačiu investuotoju – neteisėtais ir niekiniais. Jam keistai atrodo valdžios ketinimai tik peržiūrėti ir pakeisti atskirus įstatymo dėl kurio pasisakė Konstitucinis Teismas, straipsnius, nesistengiant įžvelgti esmės. „Jeigu žmogui perdurtas plautis, bet kitos kūno vietos nesužalotos, jokiam daktarui net nekils mintis sakyti, kad žmogus yra sveikas ir nėra jokio pavojaus jo gyvybei“, – sakė politikas.

V. Mazuronio teigimu, LEO LT buvo steigiama vadovaujantis įstatymu, kurio vieną iš svarbiausių nuostatų Konstitucinis teismas pripažino prieštaraujančia Konstitucijai. „Kadangi įstatymas veikia kaip teisės normų visuma, iš kurių vienos pripažinimas prieštaraujančia Konstitucijai reiškia viso įstatymo antikonstitucinį pobūdį, todėl Atominės elektrinės įstatymas turi būti panaikintas“, – sakė V. Mazuronis. Politiko teigimu, šiuo žingsniu pripažįstant minėtą įstatymą netekusiu galios, bus užkirsta kelias ne tik Konstitucijos pažeidimui. „Atsiras galimybė įgyvendinti sąžiningos konkurencijos ir draudimo monopolizuoti rinką principus, skaidriai parinkti investuotoją“, – sakė Tvarkos ir teisingumo frakcijos Seime vadovas V. Mazuronis.