Auklėjimo būdas

Pas gruziną į svečius atvažiuoja lietuvis. Gruzino žmona šokinėja
aplink svečią, atneša tą ir tą, šypsos. Lietuvis klausia:
– Kodėl tavo žmona tokia gera? Mano tai kaip užrėks „kokie svečiai?” ir viskas.
Gruzinas atsako:
– O buvo taip: aš važiuoju iš vestuvių, arklys suklupo, aš sakau:
„vienas”. Suklupo jis antrą kartą, o aš sakau: „du”. Suklupo jis
trečią – aš paėmiau šautuvą ir jį nušoviau. Žmona sako: „kaip tu
galėjai taip su arkliu pasielgti?”. Tada aš į ją atsisuku ir sakau:
„vienas”..